‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Orthopedisch schoentechnicus

Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25058
Leerweg: BBL
Niveau: 4
Duur opleiding: 4 jaar
Startdatum: Januari, September
Locatie: St. Laurensdreef Utrecht

Als orthopedisch schoentechnicus werk je met techniek. En je geeft advies. Jij helpt mee aan het oplossen van voetproblemen. Je zorgt ervoor dat de klant zo goed mogelijk kan bewegen. Je moet dus precies werken. De schoenen moeten natuurlijk goed passen. Je bent creatief. En je kan goed met mensen omgaan.

Dit is jouw toekomst

Door jouw schoenen kunnen je klanten beter omgaan met hun beperking of een lichamelijk probleem. De speciale schoenen moeten goed helpen. Maar ze moeten ook zo mooi mogelijk zijn. Jij denkt hier allebei aan.  Je werkt van begin tot eind aan het product. Je houdt de kwaliteit goed in de gaten. Je hebt vast weleens van een leest gehoord. Met dit hulpmiddel maak je schoenen precies op maat.Leestenmaker noem je dat. Je maakt voor elke klant een nieuwe leest. De schoenen zijn namelijk precies op maat. Leestenmaker is dus een belangrijk deel van je werk. Soms pas je bestaande schoenen aan. Je werkt met verschillende materialen: kunststof, leer en gips.

Zo ziet de opleiding eruit

In deze opleiding leer je alles wat nodig is om Orthopedisch schoentechnicus te worden. De opleiding duurt 4 jaren. Gedurende deze 4 jaren leer je het vervaardigen van schoentechnische producten en het vervaardigen van leesten. Uiteindelijk ben je in staat deze producten zelfstandig bij cliënten aan te meten, te vervaardigen, te passen en af te leveren.

Kerntaken en verplichte vakken

B1-K1 Vervaardigt orthopedische voet-/schoenvoorzieningen

 • B1-K1-W1 Voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de vervaardiging van orthopedische voet- /schoenvoorzieningen verrichten
 • B1-K1-W2 Inlay of supplement vervaardigen
 • B1-K1-W3 Revalidatie-, verband- of orthopedische passchoen vervaardigen
 • B1-K1-W4 Voeringschoenen, binnenschoenen of ortrodesekokers vervaardigen
 • B1-K1-W5 Orthopedisch schoentechnische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC), semi-orthopedische schoenen of personal pair vervaardigen.

B1-K2 Professionele ontwikkeling en bijdrage aan de

 • verbeteringsprocessen
 • B1-K2-W1 Volgen van innovatieve ontwikkelingen
 • B1-K2-W2 Ontwikkelt eigen competenties

Profieldeel

De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende (specifieke) kerntaken en werkprocessen:

P1 Schoentechnisch Voorzieningenmaker
Geen extra kerntaken en werkprocessen
P2 Leestenmaker
P2-K1 Vervaardigt leesten P2-K1-W1 Voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de vervaardiging van leesten verrichten
P2-K1-W2 Leesten vervaardigen en modelleren
P3 Orthopedisch Schoentechnicus
P3-K1 Vervaardigt leesten P3-K1-W1 Voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de vervaardiging van leesten verrichten
P3-K1-W2 Leesten vervaardigen en modelleren
P3-K2 Bereidt de vervaardiging van de gezondheidstechnische voorziening voor en stuurt de vervaardiging aan
P3-K2-W1 Hulpvraag en aanwezige voorziening evalueren
P3-K2-W2 Aangeleverde gegevens controleren
P3-K2-W3 Maten nemen
P3-K2-W4 Opdrachten formuleren voor de werkplaats
P3-K2-W5 Aansturen van de vervaardiging van de gezondheidstechnische voorziening

Verplichte vakken zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap

Keuzedelen

Daarnaast krijg je tijdens de opleiding een aantal keuzedelen aangeboden. Dit betekent dat je voor een stukje van de opleiding keuze hebt hoe je dat invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens de opleiding.

Een keuzedeel kan gericht zijn op hetzelfde beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar kan ook betrekking hebben op een element van een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo.

Toelatingseisen

Niveau 4

 • Vmbo kaderberoepsgerichte of theoretische of gemengde leerweg.
 • Havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar.
 • Diploma basisberoepsopleiding of vakopleiding voor eenzelfde beroep of beroepencategorie.

Als je niet voldoet aan één van de toelatingseisen volgt een intakegesprek bij het team centrale intake (TCI) en een toelatingsonderzoek.

Opleidingskosten

Ben je jonger dan 18 jaar dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan is het afhankelijk van de opleiding die je volgt wat de kosten zijn. Voor een bol-opleiding is het lesgeld € 1.137. Voor een bbl-opleiding is voor cursusjaar 2016 – 2017 het lesgeld € 236,- voor de entree opleiding en niveau 2. Voor niveau 3 en 4 is dit € 573,-.

Zie https://duo.nl/particulier/mbo-er/lesgeld/lesgeld-betalen.jsp

* Dit zijn – onder voorbehoud – de kosten per schooljaar, tenzij anders vermeld. De hoogte van het lesgeld wordt vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan daardoor (licht) afwijken.

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is op het vinden van een stageplek? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding met tweejarige opleidingsduur en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding met een driejarige opleidingsduur.