Audiometrie en muziek

Deze 1-daagse cursus audiometrie en muziek behandelt het hoe en waarom van de gestoorde muziekwaarneming bij perceptief slechthorenden en waar je op moet letten bij de revalidatie.

Muziek heeft op veel mensen een grote emotionele impact en vertegenwoordigt een belangrijk deel van hun “quality of life”. Hoortoesteldragers onder de muziekliefhebbers klagen vaak over de slechte weergave van muziek. En als die weergave dan is geoptimaliseerd valt het spraakverstaan weer tegen.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Het effect van gehoorverlies bij luisteren naar muziek
  • De features van hoortoestellen die muziekbeleving kunnen verbeteren
  • Consequenties van verandering van een hoortoestelinstelling

Voor wie?
Audiciens en audiologieassistenten met afgeronde opleiding op MBO 4-niveau.

Cursusleiding:
Rene Groen en Helen Tilmans

Vereiste voorkennis
Audiometrie, basiskennis Klinische Audiologie (werking gehoor, gehoorstoornissen e.d.),
kennis van de eigenschap van hoortoestellen.

Certificaat
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

StAr accreditatie:
De accreditatiecommissie heeft  30 accreditatiepunten toegekend.*

Duur
Eén lesdag.

Programma:

1. Samenvatting voorkennis
Welke gehoorproblemen komen veel voor bij musici? Wat is de consequentie van gehoorproblemen bij het luisteren naar muziek?

2. Behandeling theorie
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij spraak en muziek?
Welke aanpassingen aan het hoortoestel zijn nodig voor het luisteren naar muziek?
Welke vragen moeter er gesteld worden bij de anamnese voor een optimale muziekbeleving?
Lawaaischade door muziek.

3. Demonstratie
De cursist wordt verzocht om een hoortoestel, geprogrammeerd met een bepaald gehoorverlies en met een muziekprogramma mee te nemen. Met dit hoortoestel worden geluidsfragmenten beoordeeld. Zo kan de cursist zelf ervaren of er verschillen te horen zijn. Informatie hierover wordt verstuurd bij de uitnodiging voor de cursus.

4. Discussie en casuïstiek
Aan de hand van een paar casussen wordt duidelijk gemaakt hoe een hoortoestelaanpassing bij iemand met een meer dan gemiddelde interesse in de muziek zou kunnen verlopen.

Kosten (2023-2024)*
De kosten voor 1-daagse cursus bedragen € 270,-.

Inbegrepen zijn:

  • Lunch
  • Koffie en thee
  • Reader met achtergrondinformatie


Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Op dit moment is er (nog) geen nieuwe datum gepland. U kunt zich wel inschrijven zodat u op de wachtlijst komt. Zodra er een nieuwe datum bekend is, wordt deze hier bekend gemaakt en zullen wij personen op de wachtlijst daarover informeren.

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers