FAQ

A

A

Aangepaste examens

Als je een handicap hebt, kost studeren vaak extra energie. In sommige gevallen komt de DHTA je tegemoet door aangepaste examens aan te bieden. Ook tijdens je beroepspraktijkvorming kom je soms in aanmerking voor aangepaste examens.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor een aangepast examen?
Tijdens het intakegesprek kun je aangeven of er belemmeringen zijn voor een succesvolle studie. Vaak moet je met een schriftelijk bewijs aantonen dat je gebruik moet maken van aangepaste examens. Voorbeelden van zo’n bewijs zijn: een doktersverklaring, de uitslag van een audiologisch onderzoek, een dyslexieverklaring. Vervolgens beslist de DHTA of je in aanmerking komt voor aangepaste examens, eventueel ook tijdens je beroepspraktijkvorming.

Voorbeelden van aanpassingen
– verlenging van de examenduur tot maximaal 25%
– speciale hulpmiddelen zoals een leesloep
– aanpassingen van examendocumenten, bijvoorbeeld in grootletterdruk
– aanpassingen van de examenlocatie
– een schriftelijk examen mondeling mogen toelichten
– een voorgelezen examen
– een mondeling examen in plaats van een schriftelijk examen
– inschakeling van een tolkendienst
– inschakeling van een ambulant begeleider
– aanpassing van het examenmoment, bijvoorbeeld minder toetsen op een dag

Aansprakelijkheid

DHTA is niet aansprakelijk voor het beschadigd raken, zoek raken of ontvreemding van eigendommen van leerlingen.

Een leerling die schade toebrengt aan het gebouw, meubilair of leermiddelen betaalt de herstel- en/of vervangingskosten. Bij minderjarigheid zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk.

Adreswijziging

Wijziging van je adres, telefoonnummer en andere gegevens kun je doorgeven via info@dhta.nl of bij de receptie.

Daar is een speciaal formulier voor. Heb je de gewijzigde gegevens doorgegeven dan worden deze binnen een werkdag verwerkt. De juiste gegevens zijn belangrijk voor officiële documenten zoals diploma’s of certificaten.

Afwezig

Er wordt (wettelijk) een onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, zowel op school als in de beroepspraktijkvorming (BPV).

Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden, zoals ziekte of vrijstelling van les‐ schoolbezoek (na toestemming van de studieleider). Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden.

De studieloopbaanbegeleider is de spil bij de aanpak van verzuim. Alle docenten houden aan‐ en afwezigheidregistratie bij in trajectplanner.

Alarmmelding

Wat te doen bij een ongeval, brand of alarmmelding?Een oproep voor politie, brandweer of ambulance kan in noodsituaties geplaatst worden via telefoonnummer 112.

Bij brand/ongeval in eigen omgeving:
– Meld                     Bij de docent of servicedesk
– Vermeld               Wie u bent, wat het is, waar het is

Ontruiming lokalen:
– Stop onmiddellijk met de werkzaamheden;
– Sluit praktijkinstrumenten af waar gas, water of elektriciteit aan te pas komen;
– Sluit voorraadkasten met gevaarlijke stoffen af.

Bij brand:
– Tassen e.d. laten staan!
– Keer nooit terug om persoonlijke bezittingen op te halen.

Bij bommelding:
– Tassen e.d. meenemen!
– Een achtergelaten tas o.i.d. zal door de politie als verdacht worden beschouwd.

Gebouw verlaten
– Verlaat het gebouw volgens de aangegeven vluchtroutes in het gebouw.
– Maak in geen geval gebruik van de lift.
– Verzamel buiten het gebouw in klassenverband.
– Volg de instructie op die je door de BHV of externe hulpverleners worden gegeven.
– Stel bij vermissing van personen de BHV of externe hulpverleners op de hoogte.

B

B

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Er is een BHV-team aanwezig. Dit team zorgt voor ontruiming van het gebouw bij calamiteiten; voor kleine brandblusactiviteiten en voor levensreddende handelingen bij ongelukken. Brandblusmiddelen, EHBO-koffers en AED-meters hebben vaste plaatsen verspreid in het gebouw. Als niet-BHVer is men te allen tijde verplicht zijn of haar instructies op te volgen!

BeroepsBegeleidende leerweg (BBL)

Als je in de praktijk wilt leren voor een bepaald vak of je hebt al een baan waarin je verder wilt groeien, dan kies je voor de BBL.

Je gaat direct aan het werk en komt één dag per week naar school om kennis op te doen. Voor een studie in de BBL moet je een baan hebben bij een praktijkbedrijf dat wordt erkend door SBB. Als je nog geen baan hebt, wil dat niet betekenen dat je geen opleiding in de BBL kunt volgen. Voor het zoeken naar een baan binnen een erkend leerbedrijf kun je kijken op www.s-bb.nl.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

De Beroepspraktijkvorming (BPV), vaak ook stage genoemd, is een belangrijk aspect van je opleiding. Je kunt alleen BPV doen bij een erkend praktijkbedrijf (voorheen leerbedrijf genoemd). Meer info: www.s-bb.nl en www.stagemarkt.nl.

Een belangrijk aspect van je opleiding is stage. Een ander woord voor stage is beroepspraktijkvorming. Deze beroepspraktijkvorming moet goed geregeld zijn. Daarom kun je die ook alleen maar doen binnen een bedrijf dat daarvoor toestemming heeft. Om alles goed te regelen moet je een praktijkovereenkomst (POK) tekenen. Dit wordt ook wel een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) genoemd..

In de POK / BPVO regelen verschillende partijen hun rechten en plichten. Allereerst jij als student. Als tweede de school en als derde het bedrijf of de instelling waar je de beroepspraktijkvorming doet.

Inleveren beroepspraktijkvormingovereenkomst
De DHTA stuurt je een POK / BPVO toe. Deze moet je ondertekenen en inleveren op de administratie van je onderwijsafdeling. Als de overige handtekeningen zijn gezet, krijg je een kopie thuisgestuurd.

BeroepsOpleidende leerweg (BOL)

Als je leren leuk vindt, houdt van de regelmaat van school en er nog niet aan toe bent om te werken, dan kun je een BOL opleiding volgen. De DHTA biedt momenteel geen BOL-opleidingen aan.

Je gaat de hele week naar school, maar doet wel praktijkervaring op tijdens de stage(s). Vanuit school word je begeleid door een stagebegeleider en vanuit je stageadres door een praktijkopleider. Als je liever in de praktijk wilt leren voor een bepaald vak of je hebt al een baan waarin je verder wilt groeien, dan kies je voor de BBL.

Bereikbaarheid

De DHTA ligt aan de St. Laurensdreef 22 in Utrecht.

Rond het pand is er voldoende gratis parkeergelegenheid.

Met het openbaar vervoer:
– Vanaf Utrecht CS of vanaf station Utrecht-Overvecht: buslijn 1, halte Arizonadreef (stopt voor de deur)
’s Avonds na 18.00 uur en ‘s zaterdags vertrekt de bus vanaf halte Nebraskadreef of halte Klopvaart.

 

Betaling

Aan een MBO-opleiding aan de DHTA zijn twee soorten kosten verbonden: wettelijk lesgeld en kosten voor boeken en leermiddelen. Als je bij de DHTA een cursus volgt, betaal je geen wettelijk lesgeld. De kosten van iedere cursus kun je vinden op onze website.

Wettelijk lesgeld
Als je bij de DHTA een BBL-opleiding volgt en je op 1 augustus 2015 achttien jaar of ouder bent, betaal je wettelijk lesgeld. Dit bedraagt voor het schooljaar 2015-2016:
– niveau 1 en 2: 235 euro
– niveau 3 en 4: 570 euro

Je ontvangt hiervoor van ons een factuur. Wanneer je werkgever deze kosten betaalt, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk op de eerste lesdag de zogenaamde ‘derden machtiging’ volledig ingevuld en mede ondertekend door je werkgever. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van je opleiding.

Als je besluit te stoppen met je opleiding, zorg dan dat je wordt uitgeschreven voor aanvang van het schooljaar. Daarna wordt het wettelijk lesgeld in rekening gebracht. Een uitschrijfformulier kun je vinden op het prikbord van Trajectplanner.

Boeken en leermiddelen
Om de opleiding te kunnen volgen, heb je boeken en andere leermiddelen nodig, zoals readers, bedrijfskleding en producten voor praktijklessen. Je bepaalt zelf waar je dit koopt, maar de DHTA raadt je aan deze via de webshop an Van Dijk Educatie aan te schaffen.

BPV-begeleiding

Alle opleidingen van de Dutch HealthTec Academy zijn opleidingen in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Het leren vindt voornamelijk plaats in het bedrijfsleven. Naast je werk in het praktijkbedrijf ga je één dag per week naar school.
In het praktijkbedrijf oefen je, zoveel mogelijk aan de hand van dagelijkse werkzaamheden, aan de hand van praktijkopdrachten. Je praktijkopleider begeleidt en coacht je bij je leerproces, beoordeelt je opdrachten en overlegt met je studieloopbaanbegeleider en de BPV-consulent.

BPV-consulenten ondersteunen het leerproces van de student in het praktijkbedrijf. Voor meer informatie kun je bellen naar 030 – 630 35 55.

Bent u al praktijkbedrijf of overweegt u dit te worden? Bekijk dan ook eens de mogelijkheden van de subsidie praktijkleren.

C

C

Catering

Ons restaurant biedt een gezond en betaalbaar assortiment aan en is geopend van 8.00 tot 16.00 uur.

Bij avondlessen worden afspraken gemaakt met de betreffende groep(en). Als het restaurant gesloten is, kun je met contact geld gebruik maken van de automaten. Afval en afwas graag naar de afruimbalie brengen.

D

D

Docent

De docent verzorgt de theorie en praktijklessen bij de DHTA.

De taken van de docent zijn:

 • Verzorgen van actuele en activerende lessen.
 • Begeleiden en coachen van leerlingen in hun leerproces.
 • Praktijkervaring van de leerlingen gebruiken als basis voor het onderwijs.
 • Signaleren van problemen bij de hem toegewezen leerlingen en deze bespreken met de Studieloopbaanbegeleider.

Doorstuderen

Kan ik met een MBO-opleiding doorstuderen?

Je kunt na het behalen van de diploma jezelf blijven ontwikkelen met de verschillende cursussen die de DHTA aanbiedt.

Met een diploma op niveau 4 kun je bovendien doorstuderen aan het HBO.

Dutch HealthTec Academy

Waarom zou ik kiezen voor een opleiding bij de Dutch HealthTec Academy?

De Dutch HealthTec Academy onderscheidt zich door de volgende zaken:
– Kleinschaligheid en daardoor persoonlijke aandacht/ geen anonimiteit;
– Goede aansluiting op vmbo;
– Veel aandacht voor beroepspraktijkvorming;
– Innovatief onderwijsconcept;
– Aandacht voor deelnemersbegeleiding;
– Goede bereikbaarheid van onze school;
– Zeer goede kansen op de arbeidsmarkt door toenemende behoefte aan vakmensen in de gezondheidstechniek.

Dyslexie

Dyslexie is een beperking bij het lezen en spellen op woordniveau. Anders gezegd: je hebt moeite met technisch lezen en schrijven.

De DHTA volgt de regelingen van de onderwijsinspectie t.a.v. de centrale examens,
zie bijlagen.

Vanwege het karakter van de opleidingen met maar één schooldag per week, is er weinig ruimte voor speciale begeleiding.

Neem bij het intakegesprek je officiële dyslexie-verklaring mee en overleg met je Studie Loopbaanbegeleider welke hulpmiddelen je gewend bent te gebruiken en hoe je daarmee verder kunt gaan.

E

E

EHBO-koffer

Bij de receptie staat een EHBO-koffer. je kunt hier terecht voor pleisters, paracetamol etc.

Erkend praktijkbedrijf

Een erkend praktijkbedrijf, voorheen leerbedrijf genoemd, voldoet aan bepaalde criteria zoals bevoegd en bekwaam personeel, voldoende werkruimte voor een leerling in in opleiding en heeft een accreditatie van SBB, www.S-BB.nl.

 

 

Examenreglement

Voor het examenreglement klik hier

 

Examen: 

 • Het examen voor een opleiding kan bestaan uit theorie-examens, praktijkexamens en proeven van bekwaamheid.

Examenplan

 • In het examenplan wordt per opleiding (crebo+cohort) beschreven welke theorie-examens, welke praktijkexamens en welke proeven van bekwaamheid onderdeel uitmaken van het examen voor die opleiding en in welke periode van welk jaar ze plaats vinden.
 • De inhoud van het examen wordt beschreven in het examenplan.

Inschrijving (toegang en toelating) 

 • Deelnemers die zijn ingeschreven bij een opleiding van de DHTA of als examendeelnemer hebben toegang tot het examen voor die opleiding. Aan de toegang tot specifieke theorie-examens, praktijk­examens en proeven van bekwaamheid kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de volgorde waarin zij mogen worden afgelegd. Deze voorwaarden worden vastgesteld door de examencommissie en staan vermeld in het examenplan.

Vrijstellingen

 • Kandidaten die kunnen aantonen dat zij voor een of meerdere examenonderdelen voldoen aan de exameneisen, kunnen bij de aanvang van de opleiding vrijstelling voor dat onderdeel c.q. die onderdelen aanvragen bij de examencommissie.
 • De examencommissie beslist op basis van het verzoek en de onderbouwing ervan met bewijsstukken over de toekenning van de vrijstelling.

 

Afwijkende examinering

 • Kandidaten, met een door een bevoegde instantie of professional afgegeven verklaring van een beperking, die een reguliere deelname aan het examen in de weg staat, hebben recht op een aangepaste vorm van examinering. Deze examine­ring moet voldoen aan de exameneisen validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de inhoud van het examen mogen niet anders zijn dan het niveau en de inhoud van het oorspronkelijke examen.
 • Een met een geldige verklaring van een beperking onderbouwd verzoek voor een afwijkende examenvorm dient bij aanvang van de opleiding bij de examencommissie te worden aangevraagd.

Organisatie examens

 • Informatie over de planning en organisatie van examens is specifiek en toegesneden op een bepaalde opleiding. Deze informatie wordt tijdig aan de examenkandidaat kenbaar gemaakt.
 • Voor de door de school geplande reguliere examenmomenten zijn de examenkandidaten automatisch aangemeld. Voor herkansingen en voor examens die op een door de kandi­daat te bepalen moment worden afgenomen (organiseren proeve van bekwaam­heid), moet de kandidaat zich inschrijven. Aan examen­kandidaten wordt uiterlijk één week voor de vastgestelde datum kenbaar gemaakt waar en wanneer het examen plaatsvindt.
 • De regels en procedures die van toepassing zijn tijdens het examen worden voorafgaand aan het examen aan de examenkandidaten bekend gemaakt.
 • Kandidaten dienen tijdig op de plaats van de examenafname aanwezig te zijn. Indien een kandidaat niet tijdig aanwezig is beslist de toezichthouder c.q. de beoordelaar of de kandidaat nog tot het examen wordt toegelaten. Voorwaarde is dat dit het examenproces en de examenvoort­gang niet verstoort.

 

Onregelmatigheden

 • De toezichthouder of de beoordelaar treft voorlopige maatregelen tegen een kandidaat die onregel­matig­heden pleegt ten aanzien van een examen. Hij rapporteert deze maatregelen aan de examencommissie.
 • Als onregelmatigheid worden in ieder geval aangemerkt: afkijken, spieken, fraude (zoals plagiaat), vervalsen van handtekeningen, het niet opvolgen van instructies van toezicht­houders en beoordelaars en het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen. Verder is het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheden in de zin van dit artikel.
 • De examencommissie hoort de toezichthouder of de beoordelaar over de gemelde onregelmatigheden en besluit over de definitieve maatregelen.
 • De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn:
  – het ontzeggen van verdere deelname aan het examen;
  – het ongeldig verklaren van het reeds afgelegde examen;
  – het toekennen van het cijfer 1 of de beoordeling onvoldoende voor het afgelegde examen.

 

Verzuim

 • Kandidaten die door overmacht niet in staat zijn aan een examen deel te nemen, worden in staat gesteld dit examen op een later tijdstip af te leggen. Indien overmacht kan worden aangetoond, geldt dit nieuwe tijdstip als eerste examenmogelijkheid. Indien overmacht niet kan worden aangetoond geldt dit nieuwe tijdstip als herkansing.

Uitslagregeling

 • In het examenplan is beschreven in welke vorm beoordelingen van examens worden gegeven en op welke manier de verschillende examens bijdragen aan de beoordeling van de specifieke en generieke examenonderdelen.
 • De voorlopige uitslag van elk examen wordt binnen 15 werkdagen na afname bekend gemaakt.
 • De uitslag van het gehele examen wordt binnen een week na vaststelling van de uitslag van het laatste onderdeel van het examen door het bevoegd gezag bekend gemaakt.
 • Aan een examenkandidaat wordt een diploma uitgereikt als aan alle eisen vermeld in het examenplan is voldaan.

 

Herkansingen

 • Een examenkandidaat heeft recht op een herkansing voor een examen, indien hij hiervoor de eerste keer een onvoldoende heeft behaald.
 • Afhankelijk van het examen kan de examencommissie in uitzonderlijke omstandigheden meerdere herkansingen toestaan tot een maximum van drie. Vanaf de tweede herkansing worden de kosten voor de herkan­sing bij de kandidaat in rekening gebracht.

 

Diplomering

 • Het besluit tot diplomering wordt genomen door de examencommissie.

Bewaring

 • Werkstukken en prestaties van examenkandidaten worden, indien de aard of omvang van die werkstukken dat toelaat, samen met de beoordelingscriteria en de beoordeling onder verantwoordelijkheid van de examen­commissie bewaard. Voor de werkstukken die vanwege hun aard of omvang niet kunnen worden bewaard, maakt de beoordelaar een beoordelingsrapport dat in plaats van het werkstuk wordt bewaard.
 • De bewaartermijn van alle examengegevens bedraagt 1 jaar na diplomering. Na afloop van de bewaartermijn komt het materiaal toe aan het bevoegd gezag. Het kan aan de examenkandidaat worden geretourneerd of worden vernietigd.

 

Bezwaar en beroep

 • Een examenkandidaat kan bij de examencommissie binnen tien werkdagen na bekendmaking schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een maatregel of vastgestelde beoordeling.
 • De examencommissie beslist na nader onderzoek over dit bezwaar.
  Indien de examenkandidaat het niet eens is met de beslissing van de examencommissie, kan hij tegen deze beslissing binnen een termijn van twee weken na deze beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de commissie van beroep voor de examens.
 • De commissie van beroep voor de examens stelt de (sub)examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep.
 • Het beroepschrift bevat tenminste: naam en adres van de indiener, datum van indiening, omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend (kopie meesturen) en de gronden van het beroep.
 • De examenkandidaat stuurt het beroepschrift aan het bevoegd gezag van de DHTA. Het bevoegd gezag stuurt het onverwijld naar de commissie van beroep.
 • De commissie beslist zo mogelijk binnen twintig werkdagen na ontvangst van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van tien werkdagen.

 

Geheimhouding

 • Ieder die betrokken is bij de examinering en in die hoedanigheid de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

 

Onvoorziene omstandigheden

 • In het geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de examencommissie of de door deze voor die omstandigheden aangewezen persoon.

 

 

F

F

Facebook

De Dutch HealthTec Academy heeft een eigen account op Facebook. Neem een kijkje en word vriend van de DHTA op Facebook!

G

G

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen zijn op te halen bij de repro. Je kunt hier ook terecht om gevonden voorwerpen af te geven.

H

Huisregels

In het gebouw van de DHTA gelden huisregels, soms afhankelijk van de situatie ter plaatse. De algemene, dus op alle locaties geldende huisregels, kun je vinden in de huisregels.

H

I

Informatiegids 2019-2020

 

Voor algemene informatie en regelingen over onderwijs en examineren, verwijzen we naar de algemene opleidingsgids van MBO Amersfoort.

Inzage examen

Mocht je het niet eens zijn met de uitslag van een examen, kun je een inzage in je examen aanvragen.

Het formulier hiervoor kun je opvragen bij de receptie. Alleen bij een volledig ingevuld formulier wordt de aanvraag in behandeling genomen. 
Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt er contact met je opgenomen om een datum te plannen voor inzage.

J

J

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Het JOB komt op voor de belangen van alle studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. De JOB vertegenwoordigt de deelnemers in contacten met het Ministerie van Onderwijs en met verschillende onderwijsinstellingen.Kijk voor meer informatie op: www.job-site.nl

K

K

Klachtenregeling

Bij de activiteiten van de DHTA zijn leerlingen, cursisten, medewerkers, soms ook ouders en medewerkers van BPV- bedrijven betrokken. Meestal gaat alles naar wens, maar soms kan iemand niet tevreden zijn over de manier waarop een ander zich tegenover hem gedraagt. Daarover moet je kunnen praten en, indien gewenst, een klacht kunnen indienen. Dat is voor jou belangrijk omdat je dan aan kunt geven wat je dwars zit, maar het is ook belangrijk voor de DHTA. De DHTA kan iets aan de klacht doen en hopelijk herhaling van een vervelende situatie voorkomen.

Voor studenten verbonden aan één van de opleidingen van de Dutch Healthtec Academy:

 • Heb je een klacht? Praat eerst met degene met wie je een probleem hebt.
 • Kom je er niet uit? Richt je dan tot de directeur.
 • Kom je er hier ook niet uit, dan kun je terecht bij de Klachtencommissie MBO Amersfoort Gaat een klacht via de klachtencommissie van MBO Amersfoort, dan is de uitspraak daarvan voor beide partijen bindend.
 • Ben je het niet eens met een examenbeslissing? Lees hier hoe je in beroep kunt gaan.

 

Voor cursisten verbonden aan één van de cursussen van de Dutch Healthtec Academy:

 • Heb je een klacht? Praat eerst met degene met wie je een probleem hebt.
 • Kom je er niet uit? Richt je dan tot de klachtencoördinator van de DHTA door een mail te sturen naar: info@dhta.nl. Hierin vertel je over wie of wat je klaagt, wat er precies gebeurd is, wanneer dat gebeurd is en waarom je daarover klaagt. Je vermeldt ook je naam en adres. De klachtencoördinator neemt binnen vijf werkdagen contact met je op. Hij draagt er zorg voor dat je klacht binnen 20 werkdagen afgehandeld is. Als er meer tijd nodig is, ontvang je daarover bericht. Het is ook mogelijk dat je voor een gesprek wordt uitgenodigd. Uiteraard wordt je klacht vertrouwelijk en integer behandeld.
 • Ben je als cursist niet tevreden over de afhandeling van je klacht? Dan kun je een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen De uitspraak van de Geschillencommissie is voor leden van de NRTO bindend.

De klachtenregeling van DHTA Bedrijfsopleidingen vind je hier.

Kluisjes

Er zijn bij de concierges kluisjes beschikbaar voor 30 euro per schooljaar, waarvan 10 euro borg voor de sleutel. Aan het eind van het schooljaar kun je de huur van je kluisje verlengen voor 20 euro.

Wanneer je niet wil verlengen, dien je het kluisje aan het eind van het schooljaar schoon en leeg op te leveren. De sleutel wordt bij de receptie ingeleverd, waarna je de borgsom terugontvangt. Gevallen van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen meld je bij de receptie.

Kopiëren

Dit kan bij de repro. Kopieer zwart-wit: € 0,05 voor A4.

Kosten opleiding

Aan een MBO-opleiding aan de DHTA zijn twee soorten kosten verbonden: wettelijk lesgeld en kosten voor boeken en leermiddelen. Als je bij de DHTA een cursus volgt, betaal je geen wettelijk lesgeld. De kosten van iedere cursus kun je vinden op onze website.

Wettelijk lesgeld
Als je bij de DHTA een BBL-opleiding volgt en je op 1 augustus 2016 achttien jaar of ouder bent, betaal je wettelijk lesgeld. Dit bedraagt voor het schooljaar 2017-2018
– niveau 1 en 2: 236 euro
– niveau 3 en 4: 573 euro

De kosten van een BOL-opleiding zijn: 1.137 euro

Je ontvangt hiervoor van ons een factuur. Wanneer je werkgever deze kosten betaalt, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk op de eerste lesdag de zogenaamde ‘derden machtiging’ volledig ingevuld en mede ondertekend door je werkgever. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van je opleiding.

Als je besluit te stoppen met je opleiding, zorg dan dat je wordt uitgeschreven voor aanvang van het schooljaar. Daarna wordt het wettelijk lesgeld in rekening gebracht. Een uitschrijfformulier kun je halen bij de receptie.

Boeken en leermiddelen
Om de opleiding te kunnen volgen, heb je boeken en andere leermiddelen nodig, zoals readers, bedrijfskleding en producten voor praktijklessen. Je bepaalt zelf waar je dit koopt, maar de DHTA raadt je aan deze via de webshop van Van Dijk Educatie aan te schaffen.

Kwalificatiedossier

De basis voor elk MBO-diploma is het kwalificatiedossier. Hierin staat beschreven welke kerntaken en werkprocessen je moet beheersen om het diploma te mogen ontvangen.

Op school krijg je ondersteunende theorie aangeboden bij deze kerntaken, maar ook praktijklessen waar de vakvaardigheid in een gesimuleerde omgeving geoefend kan worden. In het praktijkbedrijf oefen je de kerntaak aan de hand van praktijkopdrachten, zoveel mogelijk binnen de dagelijkse werkzaamheden. Voor deze praktijkopdrachten ontvang je een logboek, werkboek of takenboek. Deze opdrachten bieden een overzicht van de te leren vaardigheden binnen deze kerntaak.

Vanaf schooljaar 2017-2018 krijg je naast de kerntaken een aantal keuzedelen aangeboden. Een keuzedeel is een verrijking bovenop de kwalificatie. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of verdiepen. Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en beslaat 15% van de opleidingstijd. De student doet er ook examen in, al kan hij (nog) niet op dat onderdeel zakken. De minister heeft wel de intentie om keuzedelen voorwaardelijk te maken voor diplomering.

Naast de beroepsgerichte vakken zijn voor Loopbaan en burgerschap, Algemene Beroeps Competenties (ABC), taal en rekenen verplichte examenonderdelen van alle MBO opleidingen.

Wil je meer informatie over kwalificatiedossiers en keuzedelen, klik dan hier.

L

L

Les- en cursusgeld

Als je op 1 augustus 2016 18 jaar of ouder bent, bedraagt het wettelijk les- en cursusgeld voor het schooljaar 2016-2017 als volgt:
BBL, niveau 1 en 2           : € 236,00
BBL, niveau 3 en 4           : € 573,00

Wanneer je werkgever deze kosten betaalt moet je de daarvoor aangeleverde ‘Derden verklaring’ mede ondertekend door je werkgever, inleveren bij de servicedesk.

Benodigde leermiddelen
Om je opleiding te kunnen volgen heb je leermiddelen nodig. Je bent verplicht deze leermiddelen aan te schaffen bij Van Dijk Educatie(VDE). Voor boeken geldt dat je zelf mag bepalen waar je deze koopt. Dit kan bij VDE, maar dus ook bij andere leveranciers. Onder benodigde leermiddelen behoren onder andere:

 • (Digitale) boeken;
 • Boekvervangende readers;
 • Producten voor de praktijkles;
 • Bedrijfskleding (indien van toepassing).

 

Wat en hoe te bestellen
De DHTA werkt samen met Van Dijk Educatie (VDE). VDE biedt vrijwel alle leermiddelen die je nodig hebt voor je opleiding tegen concurrerende prijzen en voor DHTA-studenten  is de verzending altijd gratis. Als je vóór de start van de zomervakantie bestelt, heb je op tijd je boeken in huis. Heb je een verkeerde bestelling gedaan of voldoen de leermiddelen niet aan je verwachtingen, dan kun je dit bij VDE binnen 14 dagen retourneren.

Voor een overzicht van de benodigde leermiddelen en aanvullende voorzieningen voor je opleiding en de specificatie van de bijbehorende kosten kun je vanaf 1 augustus op de website van VDE terecht op: https://www.vandijk.nl/webshop/ Volg daar het stappenplan. De leermiddelen zijn vanaf de eerste les verplicht voor deelname aan de opleiding.

Wanneer je werkgever de kosten van de opleiding voor je betaalt kun je dat aangeven bij de webshop van VDE.

Wanneer je het inschrijfformulier ondertekent, ga je akkoord met de betalingsverplichtingen. Daarnaast kunnen er nog extra kosten in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld excursies en/of werkweken.

Klik hier om naar de website van Van Dijk Educatie te gaan.

M

M

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons mogen niet worden gebruikt tijdens een onderwijsactiviteit, tenzij de docent anders aangeeft.

Bij aanvang van de onderwijsactiviteit moeten genoemde apparaten buiten werking worden gesteld

O

O

Onderwijsovereenkomst

Als student ben je verplicht om aan alle opleidingsactiviteiten deel te nemen, de toetsen af te leggen en je te houden aan alle andere verplichtingen die de onderwijsovereenkomst (OOK) met zich meebrengt. Een student wordt alleen toegelaten als er een OOK is afgesloten.

Aan het begin van het jaar krijg je van de DHTA een OOK. Je bent ervoor verantwoordelijk dat de OOK uiterlijk 15 september, dan wel binnen twee weken na ontvangst, ondertekend is geretourneerd. Wanneer de ondertekende OOK niet binnen de genoemde termijnen is ontvangen, kan je per direct het onderwijs aan DHTA worden ontzegd.

Openingstijden gebouw DHTA

Het gebouw is vanaf 07.30 uur geopend. De sluitingstijd ’s avonds is afhankelijk van de onderwijsactiviteiten. Het gebouw is alleen toegankelijk en te verlaten via de hoofdingang.

Ongeval

Wat te doen bij een ongeval, brand of alarmmelding?Een oproep voor politie, brandweer of ambulance kan in noodsituaties geplaatst worden via telefoonnummer 112.

Bij brand/ongeval in eigen omgeving:
– Meld                     Bij de docent of servicedesk
– Vermeld               Wie u bent, wat het is, waar het is

Ontruiming lokalen
– Stop onmiddellijk met de werkzaamheden;
– Sluit praktijkinstrumenten af waar gas, water of elektriciteit aan te pas komen;
– Sluit voorraadkasten met gevaarlijke stoffen af.

Bij brand:
– Tassen e.d. laten staan!
– Keer nooit terug om persoonlijke bezittingen op te halen.

Bij bommelding:
– Tassen e.d. meenemen!
– Een achtergelaten tas o.i.d. zal door de politie als verdacht worden beschouwd.

Gebouw verlaten
– Verlaat het gebouw volgens de aangegeven vluchtroutes in het gebouw.
– Maak in geen geval gebruik van de lift.
– Verzamel buiten het gebouw in klassenverband.
– Volg de instructie op die je door de BHV of externe hulpverleners worden gegeven.
– Stel bij vermissing van personen de BHV of externe hulpverleners op de hoogte.

Ontruiming

Wat te doen bij een ongeval, brand of alarmmelding?Een oproep voor politie, brandweer of ambulance kan in noodsituaties geplaatst worden via telefoonnummer 112.

Bij brand/ongeval in eigen omgeving:
– Meld                     Bij de docent of servicedesk
– Vermeld               Wie u bent, wat het is, waar het is

Ontruiming lokalen
– Stop onmiddellijk met de werkzaamheden;
– Sluit praktijkinstrumenten af waar gas, water of elektriciteit aan te pas komen;
– Sluit voorraadkasten met gevaarlijke stoffen af.

Bij brand:
– Tassen e.d. laten staan!
– Keer nooit terug om persoonlijke bezittingen op te halen

Bij bommelding:
– Tassen e.d. meenemen!
– Een achtergelaten tas o.i.d. zal door de politie als verdacht worden beschouwd.

Gebouw verlaten
– Verlaat het gebouw volgens de aangegeven vluchtroutes in het gebouw.
– Maak in geen geval gebruik van de lift.
– Verzamel buiten het gebouw in klassenverband.
– Volg de instructie op die je door de BHV of externe hulpverleners worden gegeven.
– Stel bij vermissing van personen de BHV of externe hulpverleners op de hoogte.

Opruimen

Na gebruik van een ruimte gelden algemene regels.

Deze regels zijn:
– Afval in de prullenbak
– Borden schoon achterlaten
– Tafels en stoelen terug te zetten
– Ramen sluiten
– Apparaten uitschakelen

Opleidingsgids

In de opleidingsgids vind je de schoolregels en andere nuttige informatie: 

Schoolspecifieke opleidingsgids DHTA 2019-2020

P

P

Parkeren

Er is volop gratis parkeergelegenheid rondom de DHTA.Fietsen en bromfietsen kunnen gestald worden in de fietsenrekken naast het gebouw. Deze zijn het eenvoudigst te bereiken via het hek aan de achterzijde van het gebouw aan de Arkansasdreef.

Informeer bij de receptie naar de invalidenparkeerplaats.

Pinnen

Bij het restaurant kun je met pin betalen. Bij de repro en balie is het niet mogelijk om te pinnen. De kosten van het kopiëren of het huren van een kluisje of een witte schort voor de praktijklessen van tandtechniek moet je dus contant afrekenen.

Praktijkopleider

Je praktijkopleider begeleidt je bij je leerproces in het praktijkbedrijf.

De taken van de praktijkopleider zijn:

 • Ervoor zorgen dat je de afgesproken opleiding kan behalen in het bedrijf of de instelling.
 • Begeleiden en coachen van het leerproces.
 • Nauwe contacten onderhouden c.q. overleg plegen met de studieloopbaanbegeleider over vorderingen, problemen, wijzigingen, e.a.
 • Beoordelen van de BPV‐opdrachten (in het logboek, werkboek of takenboek).
 • Veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
 • Ervoor zorgen dat het bedrijf of de instelling voldoet aan de criteria die vereist zijn om door SBB geaccrediteerd te worden/te zijn.

Praktijkovereenkomst

Voor de beroepspraktijkvorming van een BBL-opleiding sluit je samen met twee partners een praktijkovereenkomst (POK) af, ook wel beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) genoemd.

In de POK worden afspraken vastlegd tussen de school en je werkgever over begeleiding, verzekering, aansprakelijkheid en dergelijke. Een student heeft geen recht op een diploma als er geen POK is afgesloten.

Inleveren beroepspraktijkvormingovereenkomst
De DHTA stuurt je een POK / BPVO toe. Deze moet je ondertekenen en inleveren op de administratie van je onderwijsafdeling. Ben je jonger dan 18 jaar op de startdatum van de opleiding, dan moet je ouder/verzorger tekenen. Als de overige handtekeningen zijn gezet, krijg je een kopie thuisgestuurd.

Praktijkbedrijf

Als je een BBL-opleiding wilt volgen, dan moet je werk hebben bij een erkend praktijkbedrijf. Deze leerbedrijven vind je op : http://www.s-bb.nl en www.stagemarkt.nl.

Een belangrijk aspect van je opleiding is stage. Een ander woord voor stage is beroepspraktijkvorming. Deze beroepspraktijkvorming moet goed geregeld zijn. Daarom kun je die ook alleen maar doen binnen een bedrijf dat daar geschikt voor is en toestemming voor heeft. Om alles goed te regelen moet je een beroepspraktijkvormingsovereenkomst tekenen.

In de beroepspraktijkvormingsovereenkomst regelen verschillende partijen hun rechten en plichten. Allereerst jij als student. Als tweede de school en als derde het bedrijf of de instelling waar je de beroepspraktijkvorming doet.

Inleveren beroepspraktijkvormingsovereenkomst
De DHTA stuurt je een beroepspraktijkvormingsovereenkomst toe. Deze moet je ondertekenen en inleveren bij de servicedesk. Als de overige handtekeningen zijn gezet, krijg je een kopie thuisgestuurd.

Printen

Printen is helaas niet mogelijk bij de repro. Als je iets wilt printen, kun je dit het beste aan je docent vragen.

R

R

Receptie

Bij de receptie aan de hoofdingang kun je terecht voor al je vragen, of het nu om praktische zaken gaat of om problemen bij studie, ziekte etc.

Je vraag wordt direct beantwoord, of er wordt gezorgd dat je een gesprek met de juiste persoon krijgt.

Restaurant

Het restaurant is geopend van 08.00 uur tot 16.00 uur. Voor avondlessen worden afspraken gemaakt met de betreffende groep(en).

Er is een gevarieerd assortiment tegen betaalbare prijzen. Afval en vuil servies mag niet op de tafels blijven staan, maar moet worden opgeruimd bij de afruimbalie in het restaurant. Als het restaurant gesloten is, kun je met contant geld gebruik maken van de automaten.

Roken

Roken is in het gebouw niet toegestaan, ook niet met een e-sigaret.
We vragen we je gebruik te maken van de tegel-asbakken naast de buitendeuren.

S

S

SBB

Per 1 augustus 2015 heeft de nieuwe samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) de wettelijke taken overgenomen van SVGB kenniscentrum.

SBB is nu verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van praktijkbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiedossiers en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie. Voor het erkennen van uw bedrijf of het aanpassen van uw gegevens kunt u inloggen bij de website: http://www.S-BB.nl

Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema’s op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

Schooljaarkalender

Download hier de schooljaarkalendermboa-15-3346_jaarkalender_2019-2020-

Schorsing en verwijdering

Indien een student regels overtreedt of de OOK niet nakomt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

Er kan een schorsing worden opgelegd en in ernstige gevallen kan men zelfs worden verwijderd. Het gaat hier niet alleen om gedragsregels, maar ook b.v. om structureel verzuim, verwijtbaar slecht presteren en ook de volgende onaanvaardbare situaties:

– Pesten, schelden, dreigen, seksuele intimidatie, discriminatie en geweld wordt niet getolereerd en kan leiden tot schorsing of verwijdering.
– Vernieling, beschadiging, vandalisme, diefstal of ander hinderlijk gedrag kan worden bestraft met schorsing of verwijdering van school. De schade wordt verhaald op de dader(s). De DHTA doet in al deze gevallen aangifte bij de politie wanneer zij het slachtoffer is van genoemde gedragingen.
– Het bezit van of het houden van een wapen, zoals genoemd in de Wet wapens en munitie, is verboden. Het in bezit hebben en/of houden van een dergelijk wapen wordt bestraft met schorsing of verwijdering. De DHTA doet in deze gevallen altijd aangifte bij de politie.
– Gebruik van alcohol en/of drugs op het terrein van de DHTA is verboden. Het (herhaaldelijk) gebruik van alcohol en/of drugs kan worden bestraft met schorsing of verwijdering.
– Het verkopen, aanbieden en het in bezit hebben van alcohol en/of drugs dan wel het kopen van alcohol of drugs op het terrein van de DHTA is verboden en wordt bestraft met schorsing of verwijdering.

De directeur is bevoegd deelnemers te schorsen en te verwijderen.

Schort (tandtechniek)

Deelnemers van de opleiding Tandtechniek behoren een wit schort te gebruiken.

Als je deze vergeten bent, of er geen hebt, kun je een schort huren bij de repro. De kosten hiervan zijn € 3,00. Deze moet je contant afrekenen aan de balie. Na gebruik lever je het schort hier ook weer in.

Stoppen met de opleiding

Wil je tussentijds met de opleiding stoppen dan moet je dit schriftelijk meedelen.

Bij de receptie is hiervoor een speciaal formulier verkrijgbaar, waarop je de reden van vertrek kunt invullen en indien je nog leerplichtig bent de naam van de school waar je verder studeert.

Studiefinanciering

Studiefinanciering is alleen beschikbaar voor studenten van 18 jaar of ouder die een voltijd BOL-opleiding volgen. Studenten van een BBL-opleiding of een cursus, hebben geen recht op studiefinanciering.

Studieloopbaanbegeleider (SLB-er)

SLB-ers begeleiden de leerling bij het vormgeven en uitvoeren van het leertraject en –proces.De begeleider bespreekt met de student en de praktijkopleider de werkwijze, de leerwijze, de voortgang, de ervaringen en de motivatie van de student.

De taken van de studieloopbaanbegeleider zijn:

–   Begeleiden van de student in zijn/haar leertraject en –proces.
–   Begeleiden van de student in de BPV / stage.
–   Bespreken van de voortgang van de student.
–   Optreden als eerste aanspreekpunt/ombudsman voor student.
–   Signaleren van de tevredenheid over de opleiding.

T

T

Tussentijds stoppen

Wil je tussentijds met de opleiding stoppen dan moet je dit schriftelijk meedelen.

Bij de receptie is hiervoor een speciaal formulier verkrijgbaar, waarop je de reden van vertrek kunt invullen en indien je nog leerplichtig bent de naam van de school waar je verder studeert.

Twitter

De Dutch HealthTec Academy heeft twitter.

Neem een kijkje en volg de DHTA!

V

V

Veiligheid

Deelnemers moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn.Dat geldt in de school, maar ook in de praktijkbedrijven gedurende de beroepspraktijkvorming. Veel bedrijven hebben bijzondere veiligheidsvoorschriften. Het is ieders taak om er zorg voor te dragen dat de veiligheid in en buiten school gewaarborgd is.

Tijdens de opleidingsactiviteiten draag je kleding die niet belemmerend is voor het leerproces en die geen gevaar oplevert voor de veiligheid.

Vertrouwenspersoon

De DHTA heeft twee vertrouwenspersonen. Als er problemen zijn waardoor jouw ontwikkeling wordt belemmerd, is het belangrijk om daarover te praten.Zijn er problemen die je niet met je docent of studieloopbaanbegeleider kunt of wilt bespreken, dan kan je een gesprek regelen met de vertrouwenspersoon. Samen zoeken jullie naar een oplossing. Een belangrijk aspect van de begeleiding is de brugfunctie tussen student, ouders, praktijkopleider, school en hulpverlening.

De vertrouwenspersonen zijn:
– Susanne van Veen
– Klaas Slijkerman

Verzekeringen

De DHTA heeft een collectieve ongevallenverzekering voor alle leerlingen en medewerkers afgesloten.

Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende de schooluren, zowel in het gebouw als op het bij de school behorend terrein.

Verzuim

Er wordt (wettelijk) een onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, zowel op school als in de beroepspraktijkvorming (BPV).

Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden, zoals ziekte of vrijstelling van les‐ schoolbezoek (na toestemming van de studieleider). Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden.

De studieloopbaanbegeleider is de spil bij de aanpak van verzuim. Alle docenten houden aan‐ en afwezigheidregistratie bij.

Vrijstelling

Op basis van je vooropleiding kan je in sommige gevallen in aanmerking komen voor vrijstelling van dit vak.Je kunt hiervoor een aanvraag voor vrijstelling doen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie.
De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, ondertekend en voorzien van kopieën van gewaarmerkte diploma’s, cijferlijsten en/of andere relevante documenten.
Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld door een vakdocent. De uitslag van de beoordeling wordt op het aanvraagformulier vastgelegd. Deze uitslag krijg je schriftelijk bevestigd.

W

W

Wifi

Je kunt gratis inloggen op ons gastennetwerk Het wachtwoord is W3lkØm@dhta.

Wie is wie?

Hier vind je een overzicht van alle medewerkers met hun foto en vermelding van hun taak binnen de school.

 

Z

Z

Ziek- en betermeldingen

Ziekmeldingen dienen voor 8.30 uur plaats te vinden. Daarbij moet de naam van de zieke, de geboortedatum, de naam van de studieloopbaanbegeleider en de naam van de opleiding en het leerjaar worden doorgegeven. Dit kan telefonisch op nummer 030 – 630 35 55.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen