Wat is een BBL-opleiding?

Alle vakopleidingen van de Dutch HealthTec Academy zijn BBL-opleidingen. BBL staat voor BeroepsBegeleidende Leerweg en is een vorm van werkend leren. Je werkt in een bedrijf en gaat één vaste dag in de week naar school.

Voordeel BBL

Voordeel hiervan is dat je alles wat je leert meteen in praktijk kunt brengen. En je ontvangt als werknemer natuurlijk salaris vanaf het moment dat je start met de opleiding.

Salaris tijdens de opleiding

Afhankelijk van de CAO (het soort bedrijf waar je werkt en de branche) krijg je alleen voor je werkdagen of ook voor je schooldagen betaald.

BBL: veel praktijk

Het werken en leren in het bedrijf en de lessen op school vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding. Op school zijn er docenten die je begeleiden. In het bedrijf is een praktijkopleider. Hij of zij geeft je regelmatig instructie en zorgt ervoor dat je alles leert om het diploma te kunnen krijgen. Binnen de leerweg zijn urennormen opgesteld. Die geven aan hoeveel uren je moet besteden aan een bepaald onderdeel. Zo moet je een minimaal aantal uren theorieles krijgen. En je moet een minimaal aantal uren praktijk krijgen. Je werkt tijdens de opleiding minimaal 610 uren bij jouw leerbedrijf.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen