Schorsing en verwijdering

Indien een student regels overtreedt of de OOK niet nakomt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

Er kan een schorsing worden opgelegd en in ernstige gevallen kan men zelfs worden verwijderd. Het gaat hier niet alleen om gedragsregels, maar ook b.v. om structureel verzuim, verwijtbaar slecht presteren en ook de volgende onaanvaardbare situaties:

– Pesten, schelden, dreigen, seksuele intimidatie, discriminatie en geweld wordt niet getolereerd en kan leiden tot schorsing of verwijdering.
– Vernieling, beschadiging, vandalisme, diefstal of ander hinderlijk gedrag kan worden bestraft met schorsing of verwijdering van school. De schade wordt verhaald op de dader(s). De DHTA doet in al deze gevallen aangifte bij de politie wanneer zij het slachtoffer is van genoemde gedragingen.
– Het bezit van of het houden van een wapen, zoals genoemd in de Wet wapens en munitie, is verboden. Het in bezit hebben en/of houden van een dergelijk wapen wordt bestraft met schorsing of verwijdering. De DHTA doet in deze gevallen altijd aangifte bij de politie.
– Gebruik van alcohol en/of drugs op het terrein van de DHTA is verboden. Het (herhaaldelijk) gebruik van alcohol en/of drugs kan worden bestraft met schorsing of verwijdering.
– Het verkopen, aanbieden en het in bezit hebben van alcohol en/of drugs dan wel het kopen van alcohol of drugs op het terrein van de DHTA is verboden en wordt bestraft met schorsing of verwijdering.

De directeur is bevoegd deelnemers te schorsen en te verwijderen.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen