Veiligheid

Deelnemers moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn.Dat geldt in de school, maar ook in de praktijkbedrijven gedurende de beroepspraktijkvorming. Veel bedrijven hebben bijzondere veiligheidsvoorschriften. Het is ieders taak om er zorg voor te dragen dat de veiligheid in en buiten school gewaarborgd is.

Tijdens de opleidingsactiviteiten draag je kleding die niet belemmerend is voor het leerproces en die geen gevaar oplevert voor de veiligheid.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen