Vragen

Heeft u vragen over uw rollen en taken als praktijkopleider. Neem dan gerust contact op met één van onze bpv-consulenten. 

Tamara Buil tabl@mboamersfoort.nl  
06 42 12 93 92
Roelie Jeurissen  rlbr@mboamersfoort.nl 
06 38 60 39 17