Adviseren van hulpmiddelen voor kinderen

Een complete en praktische cursus over het adviseren van hulpmiddelen voor kinderen.

De paspraktijk van hulpmiddelen voor kinderen is complex en vereist specifieke kennis en vaardigheden: een kind moet niet gezien worden als een kleine volwassene, het veld kent veel variatie, er worden veel specials gemaakt. Ook heeft de adviseur te maken met een heel ‘peloton’ betrokkenen: het kind en zijn ouders, de revalidatiearts, de ergo- of fysiotherapeut, de fabrikant en de leverancier van rolstoelen, de financier. Zij hebben allemaal hun specifieke inbreng en wensen, maar moeten samen wel tot een voor het kind juiste èn gewenste oplossing komen.

Een voorbeeld: een kind moet een rolstoel krijgen. Hoe ga je om schijnbaar tegenstrijdige belangen zoals functionaliteit van de rolstoel versus het uiterlijk ervan?

Een adviseur kinderpassingen moet stevig in de schoenen staan. Niet alleen moet deze over ruime kennis van de vele praktische (on)mogelijkheden beschikken, maar ook goed kunnen observeren, zich goed kunnen inleven en een goede communicator zijn.

Accreditatie
Deze cursus is door ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) geaccrediteerd voor oefen- en ergotherapeuten.*

PROGRAMMA

Opbouw programma en werkvormen 

 • Er wordt gewerkt van algemeen naar specifiek, van theorie naar praktijk en van weten naar praktisch toepassen
 • Reflectie op eigen handelen en oefenen van vaardigheden vormen een substantieel onderdeel van het programma
 • Werkvormen die gebruikt worden, zijn onder andere: doceren en vertellen, lezen (zelfstudie) en maken van opdrachten, groepswerk en praktisch oefenen in praktijksimulaties.

  Dag 1
 • Positie en rol van de adviseur kinderhulpmiddelen
  – (Normale) ontwikkeling van het kind; ziektebeelden en beperkingen
  Dag 2
 • Vervolg ziektebeelden en ontwikkelingsstoornissen
 • Methoden van analyseren
 • Communicatievaardigheden
  Dag 3
 • Analyseren van problemen in houding en beweging
 • Integratie van behandelmethoden
 • Omgevingsfactoren en acceptatie
  Dag 4
 • Productverkenning en oplossingen met name op het terrein van de WMO
  Dag 5
 • Productverkenning en oplossingen vanuit de ziektekostenverzekering
 • Specifieke aanpassingen en verschillende visies op analyse en aanpak
  Dag 6
 • Eindgesprekken volgens examenrooster

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Wat leer je in de cursus?

 • Toepassen van kennis over ontwikkeling, ziektebeelden en beperkingen bij kinderen
 • Analyseren van de hulpvraag
 • Vertalen van behandeldoelen en methode in product en advies
 • Doorgronden van het keuzeproces en het proces van hulpmiddelverstrekking
 • Welke specifieke hulpmiddelen, producten en accessoires er op de markt zijn
 • Toepassen van wet- en regelgeving
 • Vaardigheden voor een soepele omgang met kinderen, ouders, begeleiders en behandelaars (onder andere observeren; ‘schakelen’ tussen betrokkenen)
 • Technische vaardigheden zoals in- en afstellen van het hulpmiddel.


Voor wie?

 • Adviseurs die met kinderen willen gaan werken
 • Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en consulenten die betrokken zijn bij kinderpassingen (behandelinstellingen, verzekeraars, wmo-functionarissen).

Om maximaal rendement uit de cursus te halen, is het noodzakelijk dat men in de praktijk al actief is in het adviseren en/of selecteren van kinderhulpmiddelen.

Certificaat
Na het met voldoende resultaat afsluiten van de cursus wordt het bijbehorende certificaat behaald.

Accreditatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) heeft voor:
– oefentherapeuten 41 accreditatiepunten toegekend aan deze cursus
– ergotherapeuten 30 accreditatiepunten toegekend aan deze cursus.*

Duur
6 Dagen van 09.00 tot 16.30 uur. De cursus wordt afgesloten met een eindgesprek aan de hand van een casusbeschrijving.
Studiebelasting naast de cursusdagen: ongeveer 20 uur, waarvan ± 8 uur voor het samenstellen van twee casussen. 

Kosten (2024-2025)*
€ 1.490,-

Dit bedrag is inclusief cursusmap, koffie/thee en broodjes.

Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

 

Op dit moment is er nog geen nieuw traject gepland, zodra we hier nieuwe data voor hebben zullen we deze online zetten. Iedereen die op de wachtlijst staat wordt ook per mail geïnformeerd over het nieuwe traject.
Dag 1: 
Dag 2: 
Dag 3: 
Dag 4: 
Dag 5: 
Dag 6: eindgesprek volgens examenrooster

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers