DHTA en Spring Instituut ontwikkelen audicien opleiding op maat

Nederland heeft een tekort aan goed opgeleide audiciens. Om flexibel mee te kunnen bewegen met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, moet het onderwijs flexibeler, sneller en efficiënter. DHTA en Spring Instituut slaan de handen ineen. Nu er goedkeuring is op de subsidieaanvraag, starten zij deze week met de ontwikkeling van een mbo niveau 4 audicien opleiding in de derde leerweg.

Bedrijven en brancheorganisaties vragen al enige tijd actief om modulair en flexibel onderwijs. Een audicien opleiding in de derde leerweg biedt hiervoor de oplossing: er zit geen minimum aan het aantal begeleidingsuren én wat studenten al kunnen, hoeven ze niet nogmaals te oefenen. Ook komen er meerdere startmomenten per jaar. Een opleiding op maat wordt zo mogelijk voor elke student.

Unieke opleiding in de derde leerweg
De samenwerking tussen DHTA en Spring Instituut moet leiden tot een innovatieve, praktijkgerichte én aantrekkelijke opleiding. Spring Instituut zet haar kennis en ervaring met online didactiek in en vertaalt onderdelen uit de huidige opleiding naar een online leeromgeving. DHTA heeft de inhoudelijk expertise en jarenlange ervaring met het specialistische vakmanschap. Ons doel? De student op een laagdrempelige manier voorbereiden op een steeds veranderende markt. Trends en ontwikkelingen en inzicht in de nieuwste technieken staan centraal.

Diploma of certificaat?
Een diploma is slechts één van de mogelijke uitkomsten. Daarnaast kunnen studenten straks deelcertificaten behalen of keuzedelen zelfstandig volgen. Een leven lang ontwikkelen wordt zo nog toegankelijker.

 

We kijken er naar uit om de vernieuwde en innovatieve audiciensopleiding te ontwikkelen en zo gezamenlijk meer arbeidskracht te creëren!

 

Drie doelgroepen
De opleiding wordt aangeboden voor de volgende drie doelgroepen:

  • Werknemers die al in de branche werkzaam zijn (bijscholing).
  •  Werknemers uit andere branches (omscholing).
  •  Werkzoekenden die een loopbaan in de medisch-technische branche ambiëren (om- en bijscholing).

Juist voor deze doelgroepen kan het valideren van eerder opgedane kennis en ervaring de drempel om een opleidingstraject te volgen verlagen. Lang hoeven deze werkenden en werkzoekenden niet te wachten, want volgend jaar kunnen de eerste studenten al starten. We kijken er naar uit om de vernieuwde en innovatieve audiciensopleiding te ontwikkelen en zo gezamenlijk meer arbeidskracht te creëren!