Dutch HealthTec Academy tilt TOA-opleiding naar hoger niveau

Met de aanschaf van een OCT en funduscamera, digitalisering en herziening van het Kwalificatiedossier tilt de Dutch HealthTec Academy (DHTA) de opleiding Technisch oogheelkundig assistent (TOA) naar een hoger niveau. 


OCT en funduscamera

‘’De opleiding heeft een ware metamorfose ondergaan’’, vertelt vakdocent Jenny van Tol enthousiast. In onze leslokalen staan hypermoderne refractie-units. Ook hebben we nieuwe spleetlampen met verlichting aan de bovenkant, waar de meeste ziekenhuizen en oogklinieken mee werken. De TOA-opleiding sluit nu dus nog beter aan op de beroepspraktijk, omdat er minder tijd verloren gaat om te wennen aan de apparatuur. Het meest trots zijn we op de Canon OCT en funduscamera! Nu kunnen we onze studenten ook op deze onderdelen van het echte werk voorbereiden. Hiermee vergroten we kennis en vaardigheden van onze studenten, dat leidt tot nog beter opgeleide technisch oogheelkundig assistenten!’’

 

Nu kunnen we studenten ook voorbereiden op de OCT en funduscamera. 

 

 

Nieuw Kwalificatiedossier
DHTA heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Technisch Oogheelkundig Assistenten (NVTOA) het Kwalificatiedossier herzien. ‘’Het voldoet weer geheel aan de eisen die in deze tijd aan TOA’s worden gesteld. In de nieuwe opzet lopen theorie en praktijkopdrachten nog meer synchroon, zodat studenten de opgedane kennis direct in de praktijk kunnen toepassen. Dit vergroot de leeropbrengst.’’  

DHTA digitaliseert 
De DHTA digitaliseert al haar opleidingen. Tijdens corona is dit in stroomversnelling gekomen. In die periode startte de onderwijsinstelling met online onderwijs. Voor  een aantal theorievakken wordt dit in de opleiding geborgd. ”Voor studenten levert dit een belangrijk voordeel op; zij hoeven minder vaak naar Utrecht te reizen om onderwijs te volgen.’’ Het onderwijsteam gaat ook werken aan de ontwikkeling van  ingesproken PowerPoints, digitale modules en instructiefilmpjes die de student vaker thuis kan afspelen, zodat kan worden toegewerkt naar meer tijd- en plaats onafhankelijk studeren.   

 

Online onderwijs levert voor studenten een belangrijk voordeel op: minder reistijd.

 

 

Versnelde trajecten   
De Dutch HealthTec Academy biedt de driejarige opleiding Technisch oogheelkundig assistent in de beroepsbegeleinde leerweg (BBL) aan. Bij een BBL-opleiding gaat een student ongeveer één dag per week naar school en heeft een leerwerkplek van minimaal 20 uur per week bij een poli oogheelkunde of oogkliniek. ‘’Deze doelgroep is erg gemotiveerd, waardoor een traject van twee jaar vaak ook mogelijk is. Hiervoor dient de student na het eerste halfjaar een aanvraag in. Op basis van het niveau van de vooropleiding, aantal jaren werkervaring, behaalde cijfers en advies van de docent wordt dit wel of niet toegekend. ” Veel opticiens stromen door naar onze TOA-opleiding en hebben al voorkennis. ‘’We onderzoeken nu of het mogelijk is om de opleiding voor deze groep met nog een half jaar te versnellen. Dit kan bijvoorbeeld door de opleiding te starten met het onderdeel refractie. TOA-studenten met een opticien-diploma krijgen dan de kans om direct het examen te maken. Bij succesvolle afronding kunnen zij zelfs binnen 1,5 jaar hun diploma behalen.’’   

TOA-student en vakdocent Jenny van Tol.

Uniek in Nederland en België
De TOA-opleiding van de DHTA is uniek in Nederland. Studenten komen uit alle verre hoeken in Nederland. ‘’We hebben zelfs Belgische studenten aan boord, omdat ook daar in de oogheelkunde een groeiende vraag is naar ondersteuning van goed geschoold personeel. Dan ben je bij de DHTA aan het juiste adres!’’

 

Vaak is een versneld traject van twee jaar mogelijk.

 

 

Grote vraag naar gediplomeerde TOA’s 
‘’De vraag naar gediplomeerde TOA’s is groot. Door vergrijzing ziet ook het toekomstperspectief van de technisch oogheelkundig assistent er gunstig uit.’’ Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het absolute aantal mensen met gezichtsstoornissen in de periode 2018-2040 naar verwachting met 45% stijgen. ‘’Voor september zijn nog een aantal opleidingsplekken beschikbaar. Wij kijken er weer naar uit om met een nieuwe groep van start te gaan!’’

Heb jij interesse in de opleiding Technisch oogheelkundig assistent? Voor september zijn nog een aantal opleidingsplekken beschikbaar. Meld je hier aan! Bij vragen kun je altijd mailen naar vakdocent Jenny van Tol: jytl@mboamersfoort.nl! Of kom naar ons Open Huis op maandag 14 juni tussen 18.00-21.00 uur.