Leerwegen: bol & bbl

Je kunt een mbo-opleiding volgen via de beroepsopleidende leerweg (bol) of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 

Bol: school en stage
Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Je gaat  4/5 dagen per week naar school en gaat verschillende keren op stage in de beroepspraktijk.   

BbL: werken en leren
Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg. Je gaat 1 dag per week naar school en werkt voor minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf.