Veel gestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Aanmelden

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan voor een opleiding?

Leuk dat je voor één van onze opleidingen kiest! Je kunt je hier aanmelden.  In de volgende schermen vul je stap-voor-stap in wat we nodig hebben voor je voorlopige aanmelding. Heb je een DigiD? Dan kun je hiermee aanmelden, je hoeft dan niet alles handmatig in te vullen.

 1. Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een loopbaangesprek. Ben je nog geen 18 jaar? Dan nodigen we je ouder(s)/verzorger(s) ook uit om bij dat gesprek aanwezig te zijn.
 2. Het loopbaangesprek is een wederzijdse kennismaking. We bespreken het Digitaal Doorstroom Dossier en de verwachtingen over en weer. Ook bespreken we wat je nodig hebt om je opleiding tot een succes te maken. Je kunt de uitkomst van het gesprek gebruiken als studiekeuzeadvies, als je zeker wilt weten of je je bij de juiste opleiding hebt aangemeld.
 3. Na het gesprek ontvang je een onderwijsovereenkomst (OOK). Hierin staan de afspraken, rechten en plichten die gelden voor jou en MBO Amersfoort. We vragen je om één exemplaar van de OOK te ondertekenen en terug te sturen. Pas na ontvangst van de getekende OOK kunnen we jouw inschrijving definitief maken. Daarnaast krijg je een leermiddelenlijst en aanvullende informatie van de opleiding. De OOK versturen wij vanaf april.
 4. Voor de zomervakantie word je uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst bij je opleiding.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

Je kunt je het hele jaar aanmelden. De opleidingen starten begin van het schooljaar. Een aantal bbl-opleidingen starten ook eind januari. Om zeker te zijn van een plaats bij de opleiding die je wilt volgen, moet je wel op tijd zijn met aanmelden. Hiervoor geldt:

 1. Als je je vóór 1 april aanmeldt voor een opleiding die begin van het schooljaar start word je geplaatst op de opleiding van je keuze als je voldoet aan de toelatingseisen.
  Let op: voor tandtechniek geldt wel een numerus fixus; hier zijn het aantal plekken beperkt.
 2. Als je je aanmeldt vóór 2 januari voor een opleiding die eind januari start word je geplaatst op de opleiding van je keuze als je voldoet aan de toelatingseisen.
 3. Meld je je na 1 april aan, dan zijn we blij met je aanmelding. Als er ruimte is bij de opleiding van je voorkeur, en je voldoet aan de eisen, dan kun je die opleiding natuurlijk gaan volgen. Als je opleiding van voorkeur vol is, dan blijf je van harte welkom. We bieden je dan in overleg een andere opleiding aan die zo veel mogelijk past bij je interesse.

Ik heb een vooropleiding, kom ik in aanmerking voor vrijstellingen?

Als je met de opleiding bent gestart, dan kun je vrijstellingen aanvragen. Je dient dan een verzoek tot vrijstelling bij de Examencommissie in.

Hoe meld ik mij aan bij DUO?

Heb jij je aangemeld? Dan moet je je ook nog aanmelden bij DUO. Wij zijn onderdeel van MBO Amersfoort. Voor het aanmelden van een opleiding én het aanvragen van een studenten-OV kies je bij DUO de officiële naam van MBO Amersfoort. Onze officiële naam bij DUO is: Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort.

Algemeen

Algemeen

Kan ik met iemand praten over mijn studiekeuze?

Wij helpen je graag bij het maken van een keuze voor een opleiding. Een gesprek met onze keuzecoach kan inzicht geven in je interesses. Mail naar info@mboamersfoort.nl of bel ons op 033 422 1400. Tijdens de schoolvakanties zijn wij beperkt beschikbaar voor vragen. Of kom naar ons Open Huis

Welke toelatingseisen zijn er?

Per niveau gelden verschillende toelatingseisen. Voor specifieke toelatingseisen kijk je bij de opleidingsinformatie van de opleiding.

Welke niveaus kent het mbo?

Het mbo heeft vier verschillende niveaus. De Dutch HealthTec Academy heeft opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op niveau 2, 3 en 4. Je leert bij ons voor een beroep, een vak. Het hangt van je vooropleiding af op welk niveau je kunt beginnen.

 1. Niveau 1: Assistentenopleiding
  Je kunt onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten.
  Duur: 1 tot 2 jaar
  Toelating: zonder diploma of vmbo-diploma
 2. Niveau 2: Basisberoepsopleiding
  Je kunt uitvoerende werkzaamheden verrichten.
  Duur: 2 tot 3 jaar
  Toelating: vmbo-diploma in de basis beroepsgerichte leerweg
 3. Niveau 3: Vakopleiding
  Je kunt volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.
  Duur: 2 tot 4 jaar
  Toelating: vmbo-diploma in de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg of een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo
 4. Niveau 4: Middenkader- of specialistenopleiding
  Je kunt specialistische uitvoerende taken zelfstandig verrichten; je bent breed inzetbaar en draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.
  Duur: 3 tot 4 jaar
  Toelating: vmbo-diploma in de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg of een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo.

bedrijven

Bedrijven

Hoe wordt mijn bedrijf een erkend leerbedrijf?

We vinden het belangrijk dat studenten goed worden begeleid tijdens hun beroepspraktijkvorming. Daarom heeft u een officiële erkenning nodig als leerbedrijf. Deze landelijke erkenning wordt verstrekt door SBB, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs. Dit is gratis. Voor vragen over de procedure rondom erkenning of verlenging hiervan kunt u terecht bij SBB.

Waar kan ik mijn vacature melden?

Heeft u een mooie leerwerkplek in de aanbieding die past bij een van onze opleidingen? Wij brengen onze studenten graag met u in contact! Stuur een e-mail naar info@dhta.nl met uw vacature en geef daarbij aan of u een erkend leerbedrijf voor de betreffende opleiding bent. 

bbl

Bbl

Wat is een BBL-opleiding?

BBL betekent beroepsbegeleidende leerweg. Je gaat 1 dag per week naar school en werkt voor minimaal 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf.

Hoe vind ik een leerwerkplek?

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, moet je zelf op zoek te gaan naar een leerwerkplek voor minimaal 20 uur per week. Deze werkplek moet aan een aantal eisen voldoen. Op stagemarkt.nl en leerbanenmarkt.nl staan alle erkende leerbedrijven en hun vacatures. 

Heb je een bedrijf gevonden dat geen erkend leerbedrijf is, maar het wel zou willen worden? Neem dan contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn!

Ik heb geen leerwerkplek gevonden, kan ik starten met de opleiding?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerwerkplek. Toch kun je je aanmelden voor een BBL-opleiding als je nog geen leerwerkplek gevonden hebt. Na je aanmelding ontvang je een bevestiging en een uitnodiging voor een loopbaangesprek. Tijdens dit loopbaangesprek kunnen wij je tips geven voor het vinden van een leerwerkplek of doorverwijzen voor begeleiding. We gaan ervan uit dat je voor de start van de opleiding een leerwerkplek gevonden hebt.

Wat kost mijn opleiding?

Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2 is het lesgeld € 250,- en voor niveau 3 en 4 opleidingen € 606,- per schooljaar. Kosten voor de leermiddelen (boeken, (digitale) materialen, etc.) variëren per opleiding. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Er zijn leerbedrijven die voor jou het lesgeld aan school betalen. Zo’n afspraak staat dan in de arbeidsovereenkomst. Het komt voor dat het leerbedrijf jou een boete oplegt wanneer jij voortijdig met je opleiding stopt of wanneer je uit dienst gaat. Als leerling ben je wel altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van je opleiding.

bol

Bol

Wat is een BOL-opleiding?

Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Je gaat  4/5 dagen per week naar school en gaat verschillende keren op stage in de beroepspraktijk.  

Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering?

Het (middelbare) beroepsonderwijs bestaat uit een beroepsopleidende leerweg (BOL) en een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Alleen als je een beroepsopleidende leerweg (BOL) doet van één jaar of langer, heb je recht op studiefinanciering. Dit vraag je aan via DUO. Klik hier voor meer informatie over geld en studie

Wat kost mijn opleiding?

Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Voor een BOL-opleiding is het lesgeld € 1.201,- per schooljaar. Kosten voor de leermiddelen (boeken, (digitale) materialen, etc.) variëren per opleiding. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.