Tot wanneer kan ik mij aanmelden?

Je kunt je het hele jaar aanmelden. De opleidingen starten begin van het schooljaar. Een aantal bbl-opleidingen starten ook eind januari. Om zeker te zijn van een plaats bij de opleiding die je wilt volgen, moet je wel op tijd zijn met aanmelden. Hiervoor geldt:

  1. Als je je vóór 1 april aanmeldt voor een opleiding die begin van het schooljaar start word je geplaatst op de opleiding van je keuze als je voldoet aan de toelatingseisen.
    Let op: voor tandtechniek geldt wel een numerus fixus; hier zijn het aantal plekken beperkt.
  2. Als je je aanmeldt vóór 2 januari voor een opleiding die eind januari start word je geplaatst op de opleiding van je keuze als je voldoet aan de toelatingseisen.
  3. Meld je je na 1 april aan, dan zijn we blij met je aanmelding. Als er ruimte is bij de opleiding van je voorkeur, en je voldoet aan de eisen, dan kun je die opleiding natuurlijk gaan volgen. Als je opleiding van voorkeur vol is, dan blijf je van harte welkom. We bieden je dan in overleg een andere opleiding aan die zo veel mogelijk past bij je interesse.