Adaptatieadviseur

Tijdens de cursus adaptatieadviseur leer je hoe je adequaat praktische situaties in je beroepspraktijk kunt oplossen. Je leert om in samenwerking met de cliënt en de opdrachtgever de juiste hulpmiddelen te adviseren en te omschrijven.

Dit gebeurt op grond van:

 • het ziektebeeld van de cliënt
 • de prognose van het ziektebeeld
 • de situatie en de omgeving van de cliënt
 • de wensen en behoeften van de cliënt.

Module 1:
Medische en vaktechnische basiskennis
In deze module wordt veel aandacht besteed aan anatomie en pathologie (algemeen) en het bewegingsapparaat, inclusief het zenuwstelsel. In de pathologie staan de aandoeningen die de adviseur het meest in de praktijk tegenkomt, centraal. Denk hierbij aan CVA, Multiple Sclerose, ALS, Dwarslaesie en Reuma.

Ergonomie, toegespitst op het gebruik van hulpmiddelen (en met name de rolstoel) en biomechanica vormen het andere hoofdbestanddeel van deze module. Het gaat hierbij om de bepalende factoren bij het zitten, het rijden en het gebruik van hulpmiddelen.

Module 2:
Probleemanalyse en het bedenken van de adequate oplossing
Allereerst wordt aandacht besteed aan een gedegen analyse van de hulpvraag van de cliënt. Hierbij worden mogelijkheden en beperkingen, wensen en behoeften, situatie en omgeving in beeld gebracht. Een goed inzicht in de indicatie, vormt de basis van een goed advies!

Aan de hand van deze analyse worden vervolgens adequate oplossingen behandeld. De selectie van het meest geschikte hulpmiddel is een van de kerntaken van de adviseur. Diverse categorieën hulpmiddelen zoals handbewogen en elektrische rolstoelen, douche- en toilethulpmiddelen, tilliften en dergelijke komen daarbij aan de orde.

Het praktisch bezig zijn met zitten en positioneren vormen een ander belangrijk onderdeel van deze module. Diverse theoretisch benaderingen komen aan de hand van praktische casussen aan bod.

Module 3:
Communicatie en omgangsvaardigheid
De derde module is gericht op de voor de adaptatieadviseur belangrijke competenties communicatie en omgangsvaardigheid. De communicatietheorie en diverse gedragsmodellen worden behandeld en vertaald naar de praktijk van de adviseur. Hierbij werken we met een trainingsacteur zodat vaardigheden zoals inleven, overtuigen en beïnvloeden goed worden geoefend.

Het inventariserende gesprek met de klant, het presenteren en instructie geven, het omgaan met bezwaren en klachten en de communicatie met opdrachtgevers en consulenten komen in deze module uitgebreid aan de orde.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor diegene die in de praktijk werkt of gaat werken als adaptatieadviseur. In verband met de praktijkopdrachten tijdens de cursus, is het wenselijk dat de cursist in de praktijk werkzaam is en ervaring opdoet.

De modules kunnen afzonderlijk en in willekeurige volgorde worden gevolgd. Beginnende adviseurs zonder paramedische achtergrond raden wij aan te beginnen met module 1. Deelnemers met een vooropleiding op HBO-niveau (fysiotherapie, ergotherapie of verpleegkunde), kunnen op basis van hun diploma via cursus@dhta.nl vrijstelling voor module 1 aanvragen.

Niveau en toelating
Het niveau van de cursus is MBO4+.
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Certificaat
Elke module wordt afzonderlijk getoetst en leidt tot het behalen van een certificaat:

 • Module 1 wordt afgesloten met een schriftelijke theoretische toets.
 • Module 2 wordt afgesloten met het beschrijven en bespreken van casuïstiek uit de eigen praktijk (het is dus van belang dat je ook daadwerkelijk met het advieswerk in de praktijk bezig bent) en een schriftelijke theoretische toets.
 • Module 3 wordt afgesloten met een praktijkgericht assessment, waarbij de communicatie met de klant centraal staat.

Na het behalen van de drie certificaten volgt het door de branche erkende diploma ‘Adaptatieadviseur’.

Duur
De cursus wordt gegeven op vrijdagen en bestaat uit 3 modules van elk 10 cursusdagen.
Er wordt hiervoor per module een minimale aanwezigheidsplicht gehanteerd van 70% om toegang te kunnen krijgen tot de toetsing ter afsluiting van de module.

Aan zelfstudie geldt voor de verschillende modules:

 • module 1: 50 uur zelfstudie
 • module 2: 40 uur zelfstudie
 • module 3: 25 uur zelfstudie.


Kosten (2022-2023)*

€ 2.115,- per module.

Inbegrepen zijn:

 • lunch, koffie en thee (op lesdagen)
 • een cursusmap per module en het boek ‘Ergonomisch zitten’ van Bengt Engström
 • per module het afsluitende examen en i.v.t. één herexamen.


Niet inbegrepen zijn:

 • voor module 1 dien je de volgende boeken aan te schaffen (verplicht): 
  – Anatomie van de beweging, Blandine Calais-Germain, ISBN 9031345083, NUR 890; EAN 9789031345083;
  Zo zit het!, H.A.M. Staarink, ISBN 13 9789023252511 of ISBN 10 9023252519 [wordt niet meer uitgegeven, we kijken naar de mogelijkheden];
 • voor module 3 dien je het volgende boek aan te schaffen (verplicht): 
  – Basisprincipes van communicatie, Klaas Wiertzema en Patricia Jansen, EAN 9789043033268.

 

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

Als het aantal inschrijvingen daar aanleiding toe geeft, wordt er per module een maximum aantal deelnemers gehanteerd (eventueel per subgroep), waarbij deelnemers worden geplaatst voor deelname op volgorde van inschrijving. 

Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Module I: Medische en vaktechnische basiskennis
Rooster start 7 oktober 2022
*
Dag 01: vrijdag 07 oktober 2022, 09.00 – 17.00 uur
Dag 02: vrijdag 21 oktober 2022, 09.00 – 17.00 uur
Dag 03: vrijdag 04 november 2022, 09.00 – 17.00 uur
Dag 04: vrijdag 18 november 2022, 09.00 – 17.00 uur
Dag 05: vrijdag 02 december 2022, 09.00 – 17.00 uur
Dag 06: vrijdag 16 december 2022, 09.00 – 17.00 uur
Dag 07: vrijdag 13 januari 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 08: vrijdag 27 januari 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 09: vrijdag 10 februari 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 10: vrijdag 24 februari 2023, 09.30 – 11.30 uur, theorie-examen volgens uitnodiging

Module II: Probleemanalyse en oplossingen
Rooster start 17 maart 2023*
Dag 01: vrijdag 17 maart 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 02: vrijdag 24 maart 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 03: vrijdag 31 maart 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 04: vrijdag 14 april 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 05: vrijdag 21 april 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 06: vrijdag 12 mei 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 07: vrijdag 26 mei 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 08: vrijdag 02 juni 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 09: vrijdag 16 juni 2023, 09.00 – 17.00 uur
Dag 10.1 examens dag 1: donderdag 29 juni 2023 (halve groep); th-examen van 12.40 – 13.40 uur en observatie- en reflectiegesprek volgens uitnodiging**
Dag 10.2 examens dag 2: vrijdag 30 juni 2023 (halve groep); th-examen van 12.40 – 13.40 uur en observatie- en reflectiegesprek volgens uitnodiging**

**Het kan zijn dat er n.a.v. het aantal deelnemers aanvullend een extra (halve) dag examens wordt ingepland.

Module III: Communicatie en omgang
Deze module start naar verwachting weer in september 2023.*

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland. Je kunt je wel aanmelden, zodat je op de wachtlijst komt. Zodra er een nieuwe startdatum bekend is, wordt deze hier bekend gemaakt en zullen wij personen op de wachtlijst daarover informeren.

Algemeen: als het aantal inschrijvingen daar aanleiding toe geeft, wordt er per module een maximum aantal deelnemers gehanteerd (eventueel per subgroep), waarbij deelnemers worden geplaatst voor deelname op volgorde van inschrijving. 

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers