Adaptatieadviseur

Tijdens de cursus adaptatieadviseur leer je hoe je adequaat praktische situaties in je beroepspraktijk kunt oplossen. Je leert om in samenwerking met de cliënt en de opdrachtgever de juiste hulpmiddelen te adviseren en te omschrijven.

Dit gebeurt op grond van:

 • het ziektebeeld van de cliënt
 • de prognose van het ziektebeeld
 • de situatie en de omgeving van de cliënt
 • de wensen en behoeften van de cliënt.

Module 1:
Medische en vaktechnische basiskennis
In deze module wordt veel aandacht besteed aan anatomie en pathologie (algemeen) en het bewegingsapparaat, inclusief het zenuwstelsel. In de pathologie staan de aandoeningen die de adviseur het meest in de praktijk tegenkomt, centraal. Denk hierbij aan CVA, Multiple Sclerose, ALS, Dwarslaesie en Reuma.

Ergonomie, toegespitst op het gebruik van hulpmiddelen (en met name de rolstoel) en biomechanica vormen het andere hoofdbestanddeel van deze module. Het gaat hierbij om de bepalende factoren bij het zitten, het rijden en het gebruik van hulpmiddelen.

Module 2:
Probleemanalyse en het bedenken van de adequate oplossing
Allereerst wordt aandacht besteed aan een gedegen analyse van de hulpvraag van de cliënt. Hierbij worden mogelijkheden en beperkingen, wensen en behoeften, situatie en omgeving in beeld gebracht. Een goed inzicht in de indicatie, vormt de basis van een goed advies!

Aan de hand van deze analyse worden vervolgens adequate oplossingen behandeld. De selectie van het meest geschikte hulpmiddel is een van de kerntaken van de adviseur. Diverse categorieën hulpmiddelen zoals handbewogen en elektrische rolstoelen, douche- en toilethulpmiddelen, tilliften en dergelijke komen daarbij aan de orde.

Het praktisch bezig zijn met zitten en positioneren vormen een ander belangrijk onderdeel van deze module. Diverse theoretisch benaderingen komen aan de hand van praktische casussen aan bod.

Module 3:
Communicatie en omgangsvaardigheid
De derde module is gericht op de voor de adaptatieadviseur belangrijke competenties communicatie en omgangsvaardigheid. De communicatietheorie en diverse gedragsmodellen worden behandeld en vertaald naar de praktijk van de adviseur. Hierbij werken we met een trainingsacteur zodat vaardigheden zoals inleven, overtuigen en beïnvloeden goed worden geoefend.

Het inventariserende gesprek met de klant, het presenteren en instructie geven, het omgaan met bezwaren en klachten en de communicatie met opdrachtgevers en consulenten komen in deze module uitgebreid aan de orde.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor diegene die in de praktijk werkt of gaat werken als adaptatieadviseur. In verband met de praktijkopdrachten tijdens de cursus, is het wenselijk dat de cursist in de praktijk werkzaam is en ervaring opdoet.

De modules kunnen afzonderlijk en in willekeurige volgorde worden gevolgd. Beginnende adviseurs zonder paramedische achtergrond raden wij aan te beginnen met module 1. Deelnemers met een vooropleiding op HBO-niveau (fysiotherapie, ergotherapie of verpleegkunde), kunnen op basis van hun diploma via cursus@dhta.nl vrijstelling voor module 1 aanvragen.

Niveau en toelating
Het niveau van de cursus is MBO4+.
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Certificaten en diploma
Elke module wordt afzonderlijk getoetst en leidt tot het behalen van een certificaat:

 • Module 1 wordt afgesloten met een schriftelijke theoretische toets.
 • Module 2 wordt afgesloten met het beschrijven en bespreken van casuïstiek uit de eigen praktijk (het is dus van belang dat je ook daadwerkelijk met het advieswerk in de praktijk bezig bent) en een schriftelijke theoretische toets.
 • Module 3 wordt afgesloten met een praktijkgericht assessment, waarbij de communicatie met de klant centraal staat.

Na het met voldoende resultaat afronden van iedere module wordt het bijbehorende certificaat behaald. Na het behalen van de drie certificaten volgt het door de branche erkende diploma ‘Adaptatieadviseur’.

Duur
De cursus wordt gegeven op vrijdagen en bestaat uit 3 modules van elk 10 cursusdagen.
Er wordt hiervoor per module een minimale aanwezigheidsplicht gehanteerd van 70% om toegang te kunnen krijgen tot de toetsing ter afsluiting van de module.

Aan zelfstudie geldt voor de verschillende modules:

 • module 1: 50 uur zelfstudie
 • module 2: 40 uur zelfstudie
 • module 3: 25 uur zelfstudie.


Kosten (2024-2025)*

€ 2.450,- per module.

Inbegrepen zijn:

 • lunch, koffie en thee (op lesdagen)
 • een cursusmap per module en het boek ‘Ergonomisch zitten’ van Bengt Engström
 • per module het afsluitende examen en i.v.t. één herexamen.


Niet inbegrepen zijn:

 • voor module 1 dien je de volgende boeken aan te schaffen (verplicht): 
  – Anatomie van de beweging, Blandine Calais-Germain, ISBN 9031345083, NUR 890; EAN 9789031345083;
  Zo zit het!, H.A.M. Staarink, ISBN 13 9789023252511 of ISBN 10 9023252519 [wordt niet meer uitgegeven, dit boek wordt in de toekomst daarom door de DHTA geleverd en opgeteld bij de cursusprijs voor die module] Wij hebben nog voldoende boeken op de DHTA, mocht u dit via ons willen aanschaffen, kunt u dat laten weten via cursus@dhta.nl
 • voor module 3 dien je het volgende boek aan te schaffen (verplicht): 
  – Basisprincipes van communicatie, Klaas Wiertzema en Patricia Jansen, EAN 9789043033268.

 

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

Als het aantal inschrijvingen daar aanleiding toe geeft, wordt er per module een maximum aantal deelnemers gehanteerd (eventueel per subgroep), waarbij deelnemers worden geplaatst voor deelname op volgorde van inschrijving. 

Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Module I: Medische en vaktechnische basiskennis
Rooster start 19 januari 2024
Dag 01: vrijdag 19 januari 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 02: vrijdag 02 februari 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 03: vrijdag 16 februari 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 04: vrijdag 08 maart 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 05: vrijdag 15 maart 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 06: vrijdag 05 april 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 07: vrijdag 19 april 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 08: vrijdag 26 april 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 09: vrijdag 17 mei 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 10: vrijdag 31 mei 2024 09.30 – 12.00 uur Theorie-examen
Dag 11: vrijdag 07 juni 2024 09.30 – 12.00 uur Theorie herexamen

Module 2:
Probleemanalyse en het bedenken van de adequate oplossing
Rooster start 20 september 2024
Dag 01: vrijdag 20 september 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 02: vrijdag 27 september 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 03: vrijdag 11 oktober 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 04: vrijdag 18 oktober 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 05: vrijdag 25 oktober 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 06: vrijdag 08 november 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 07: vrijdag 15 november 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 08: vrijdag 29 november 2024 09.00 – 17.00 uur
Dag 09: vrijdag 06 december 2024 09.00 – 17.00 uur
Examen: Donderdag 12 en vrijdag 13 december 2024 (volgens uitnodiging).
Op de desbetreffende dag: theorie-examen van 12.40 tot 13.40 uur en observatie-en reflectiegesprek volgens uitnodiging.

De planning van module 3 is nog niet bekend, zodra dit bekend is publiceren wij de data op de website.

Algemeen: als het aantal inschrijvingen daar aanleiding toe geeft, wordt er per module een maximum aantal deelnemers gehanteerd (eventueel per subgroep), waarbij deelnemers worden geplaatst voor deelname op volgorde van inschrijving. 

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers