Adaptatieadviseur

Tijdens de cursus adaptatieadviseur leer je hoe je adequaat praktische situaties in je beroepspraktijk kunt oplossen. Je leert om in samenwerking met de cliënt en de opdrachtgever de juiste hulpmiddelen te adviseren en te omschrijven.

Dit gebeurt op grond van:

  • Het ziektebeeld van de cliënt
  • De prognose van het ziektebeeld
  • De situatie en de omgeving van de cliënt
  • De wensen en behoeften van de cliënt.

Module 1:
Medische en vaktechnische basiskennis
In deze module wordt veel aandacht besteed aan anatomie en pathologie (algemeen) en het bewegingsapparaat, inclusief het zenuwstelsel. In de pathologie staan de aandoeningen die de adviseur het meest in de praktijk tegenkomt, centraal. Denk hierbij aan CVA, Multiple Sclerose, ALS, Dwarslaesie en Reuma.

Ergonomie, toegespitst op het gebruik van hulpmiddelen (en met name de rolstoel) en biomechanica vormen het andere hoofdbestanddeel van deze module. Het gaat hierbij om de bepalende factoren bij het zitten, het rijden en het gebruik van hulpmiddelen.

Module 2:
Probleemanalyse en het bedenken van de adequate oplossing
Allereerst wordt aandacht besteed aan een gedegen analyse van de hulpvraag van de cliënt. Hierbij worden mogelijkheden en beperkingen, wensen en behoeften, situatie en omgeving in beeld gebracht. Een goed inzicht in de indicatie, vormt de basis van een goed advies!

Aan de hand van deze analyse worden vervolgens adequate oplossingen behandeld. De selectie van het meest geschikte hulpmiddel is een van de kerntaken van de adviseur. Diverse categorieën hulpmiddelen zoals handbewogen en elektrische rolstoelen, douche- en toilethulpmiddelen, tilliften en dergelijke komen daarbij aan de orde.

Het praktisch bezig zijn met zitten en positioneren vormen een ander belangrijk onderdeel van deze module. Diverse theoretisch benaderingen komen aan de hand van praktische casussen aan bod.

Module 3:
Communicatie en omgangsvaardigheid
De derde module is gericht op de voor de adaptatieadviseur belangrijke competenties communicatie en omgangsvaardigheid. De communicatietheorie en diverse gedragsmodellen worden behandeld en vertaald naar de praktijk van de adviseur. Hierbij werken we met een trainingsacteur zodat vaardigheden zoals inleven, overtuigen en beïnvloeden goed worden geoefend.

Het inventariserende gesprek met de klant, het presenteren en instructie geven, het omgaan met bezwaren en klachten en de communicatie met opdrachtgevers en consulenten komen in deze module uitgebreid aan de orde.

De modules kunnen afzonderlijk en in willekeurige volgorde worden gevolgd. Beginnende adviseurs zonder paramedische achtergrond raden wij aan te beginnen met module 1. Deelnemers met een vooropleiding op HBO-niveau (fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde of bewegingstechnologie), kunnen op basis van hun diploma via cursus@dhta.nl vrijstelling voor module 1 aanvragen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor diegene die in de praktijk werkt of gaat werken als adaptatieadviseur. In verband met de praktijkopdrachten tijdens de cursus, is het wenselijk dat de cursist in de praktijk werkzaam is en ervaring opdoet.

Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Certificaat
Elke module wordt afzonderlijk getoetst en leidt tot het behalen van een certificaat:

  • Module 1 wordt afgesloten met een schriftelijke theoretische toets.
  • Module 2 wordt afgesloten met het beschrijven en bespreken van casuïstiek uit de eigen praktijk (het is dus van belang dat je ook daadwerkelijk met het advieswerk in de praktijk bezig bent).
  • Module 3 wordt afgesloten met een praktijkgericht assessment, waarbij de communicatie met de klant centraal staat.

Na het behalen van de drie certificaten wordt het door de branche erkende diploma ‘Adaptatieadviseur’ uitgereikt.

Duur
De cursus wordt gegeven op vrijdagen en bestaat uit 3 modules van elk 10 cursusdagen.

Kosten*
€ 1.985,- per module.

Inbegrepen zijn:

  • lunch (op lesdagen), koffie en thee
  • cursusmap en het boek ‘Ergonomisch zitten’ van Bengt Engström
  • examen.


Vragen?

Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de administratie via: cursus@dhta.nl.  Wij beantwoorden je vraag graag uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor een cursus via ons digitale aanmeldingsformulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Module I: Medische en vaktechnische basiskennis*
Dag 01: 22 februari 2019
Dag 02: 08 maart 2019
Dag 03: 22 maart 2019
Dag 04: 05 april 2019
Dag 05: 12 april 2019
Dag 06: 10 mei 2019
Dag 07: 24 mei 2019
Dag 08: 07 juni 2019
Dag 09: 14 juni 2019
Dag 10: 05 juli 2019 (incl. theorie-examen).  

Module II: Probleemanalyse en oplossingen*
Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland. U kunt zich wel inschrijven, zodat u op de wachtlijst komt. Zodra er een nieuwe startdatum bekend is, wordt deze hier bekend gemaakt en zullen wij personen op de wachtlijst daarover informeren.

Module III: Communicatie en omgang*
Groep 1
Dag 01: 07 september 2018
Dag 02: 21 september 2018
Dag 03: 05 oktober 2018
Dag 04: 19 oktober 2018
Dag 05: 09 november 2018
Dag 06: 23 november 2018
Dag 07: 07 december 2018
Dag 08: 21 december 2018
Dag 09: 18 januari 2019
Dag 10: 01 februari 2019 (examen volgens uitnodiging: de examens worden verdeeld over drie dagen, ook de derde examendag is inmiddels bekend en kenbaar gemaakt aan de deelnemers).

Groep 2
Dag 01: 14 september 2018
Dag 02: 28 september 2018
Dag 03: 12 oktober 2018
Dag 04: 02 november 2018
Dag 05: 16 november 2018
Dag 06: 30 november 2018
Dag 07: 14 december 2018
Dag 08: 11 januari 2019
Dag 09: 25 januari 2019
Dag 10: 08 februari 2019 (examen volgens uitnodiging: de examens worden verdeeld over drie dagen, ook de derde examendag is inmiddels bekend en kenbaar gemaakt aan de deelnemers).

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen