Adviseur Orthopedische Confectie Hulpmiddelen

In deze cursus leren de deelnemers orthopedische confectieartikelen aan te meten, te passen en af te leveren. Aan de hand van casuïstiek wordt aandacht besteed aan medische indicaties of klachten van de cliënt, zijn hulpvraag en de technische- en gebruiksaspecten van de voorziening. Het comfort van de cliënt is daarbij het uitgangspunt.

Er is een groot assortiment aan orthopedische confectieartikelen op de markt die gebruikt wordt bij (sport)letsel, overbelastings- en/of leeftijdgebonden klachten. Denk bijvoorbeeld aan sportbrace, een polsbrace of een korset voor de romp.

Deze standaardartikelen zijn overal leverbaar en kunnen zonder verwijzing aangeschaft worden. Voor de gebruiker is een deskundig advies daarom erg belangrijk want hoe bepaal je welk product het beste past en functioneert.

Je maakt kennis met een uitgebreid pakket van producten en oplossingen van verschillende leveranciers.

Voor wie?
Leveranciers orthopedische voorzieningen.
Attentie: Om deel te nemen aan de cursus ‘Adviseur (semi-) Orthopedische Confectie Hulpmiddelen’ moet je aantonen dat je over voldoende medische (basis)kennis beschikt:

  • Je bent in het bezit van het certificaat van de basiscursus ‘Medische Kennis’
  • Of je hebt bijvoorbeeld een diploma fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde, orthopedisch technicus. In dat geval kun je vrijstelling aanvragen voor de Basiscursus Medische Kennis door een kopie van het diploma of getuigschrift met het aanmeldingsformulier mee te sturen. Na beoordeling ontvang je bericht over een eventuele vrijstelling.


Diploma

Deelnemers behalen na het met voldoende resultaat afsluiten van de toetsen en Proeve van Bekwaamheid een diploma.
De VGN heeft 22 accreditatiepunten toegekend aan deze cursus (deze accreditatie wordt opnieuw bekeken).*

Duur
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 10.00 tot 17.15 uur en twee theorie examens. Er wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Afhankelijk van opleiding en ervaring is de studiebelasting gemiddeld 2 uur per week exclusief de lesdag.

Kosten (2023-2024)*
€ 1.995,-
Ben je lid van NVOS-Orthobanda? Vraag naar de kortingsvoorwaarden bij je branchevereniging.

Inbegrepen zijn:

  • Broodjes
  • Koffie en thee
  • Cursusmap
  • Examen.


Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Rooster start 9 maart 2023*
Dag 01: donderdag 09 maart 2023, 10:00 – 17.15 uur
Dag 02: donderdag 16 maart 2023, 10:00 – 17.15 uur
Dag 03: donderdag 30 maart 2023, 10:00 – 17.15 uur
Dag 04: donderdag 06 april 2023, 10:00 – 17.15 uur
Dag 05: donderdag 13 april 2023, 10:00 – 17.15 uur
Dag 06: donderdag 20 april 2023, 10:00 – 17.15 uur

Theorie-examen: donderdag 11 mei 2023 van 10:00 – 13:45 uur
Theorie her-examen: donderdag 15 juni 2023 van 10:00 – 13:45 uur

Proeve van bekwaamheid op donderdag 6 juli 2023, volgens uitnodiging.

*Onder voorbehoud van wijzigingen