Adviseur Orthopedische Confectie Hulpmiddelen

In deze cursus leren de deelnemers orthopedische confectieartikelen aan te meten, te passen en af te leveren. Aan de hand van casuïstiek wordt aandacht besteed aan medische indicaties of klachten van de cliënt, zijn hulpvraag en de technische- en gebruiksaspecten van de voorziening. Het comfort van de cliënt is daarbij het uitgangspunt.

Er is een groot assortiment aan orthopedische confectieartikelen op de markt die gebruikt wordt bij (sport)letsel, overbelastings- en/of leeftijdgebonden klachten. Denk bijvoorbeeld aan sportbrace, een polsbrace of een korset voor de romp.

Deze standaardartikelen zijn overal leverbaar en kunnen zonder verwijzing aangeschaft worden. Voor de gebruiker is een deskundig advies daarom erg belangrijk want hoe bepaal je welk product het beste past en functioneert.

Je maakt kennis met een uitgebreid pakket van producten en oplossingen van verschillende leveranciers.

Voor wie?
Leveranciers orthopedische voorzieningen.
Attentie: Om deel te nemen aan de cursus ‘Adviseur (semi-) Orthopedische Confectie Hulpmiddelen’ moet je aantonen dat je over voldoende medische (basis)kennis beschikt:

  • Je bent in het bezit van het certificaat van de basiscursus ‘Medische Kennis’
  • Of je hebt bijvoorbeeld een diploma fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde, orthopedisch technicus. In dat geval kun je vrijstelling aanvragen voor de Basiscursus Medische Kennis door een kopie van het diploma of getuigschrift met het aanmeldingsformulier mee te sturen. Na beoordeling ontvang je bericht over een eventuele vrijstelling.


Diploma

Deelnemers ontvangen na het behalen van de toetsen en de Proeve van Bekwaamheid een diploma.
De VGN heeft 22 accreditatiepunten toegekend aan deze cursus.

Duur
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 10.00 tot 17.15 uur en twee theorie examens. Er wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Afhankelijk van opleiding en ervaring is de studiebelasting gemiddeld 2 uur per week exclusief de lesdag.

Kosten (2022-2023)*
€ 1.910,-
Ben je lid van NVOS-Orthobanda? Vraag naar de kortingsvoorwaarden bij je branchevereniging.

Inbegrepen zijn:

  • Broodjes
  • Koffie en thee
  • Cursusmap
  • Examen.


Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland. U kunt zich wel inschrijven, zodat u op de wachtlijst komt. Zodra er een nieuwe startdatum bekend is, wordt deze hier bekend gemaakt en zullen wij personen op de wachtlijst daarover informeren.

Naar verwachting wordt de volgende planning gemaakt met start in februari 2023.*

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers