Consulent therapeutische elastische kousen

Tijdens de cursus consulent therapeutische elastische kousen -die ook een praktijkperiode omvat- leer je alles over het adviseren, aanmeten en afleveren van therapeutisch elastische kousen.

De therapeutische elastische kous (TEK) is een therapeuticum voor mensen met doorgemaakte  vochtophoping in het been die veroorzaakt kan zijn door (lym)foedeem, spataderen, na een trombose of ‘open been’. Een goed passende kous is dan noodzakelijk en van ‘levensbelang’. Iedere keer als er een nieuwe kous besteld wordt, moet er opnieuw gemeten worden zodat kleine omtrekveranderingen in de nieuwe kous verwerkt worden.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met NVOS-Orthobanda en NVCZ.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Medische aspecten en vaktheorie (4 dagdelen)
  • Aanmeten en aantrekken van elastische kousen (2 dagdelen)
  • Communicatie (1 dagdeel)
  • Zorgverzekeringen en ICF (1 dagdeel).

 

De laatste twee bijeenkomsten zijn praktijkdagen met workshops. Je meet bij een cliënt elastische kousen aan en trekt deze aan; je laat zien dat je in staat bent de hulpvraag van de cliënt te ‘vertalen’ naar een goed passende kous en hierover te communiceren.
Voor aanvang van de praktijkperiode, vindt het theorie-examen plaats.

Je zorgt zelf voor een stageplaats.

Tijdens de stage leg je 20 dossiers van cliënten aan met onder andere persoonlijke gegevens, anamnese, maatgegevens en gekozen kous. Deze dossiers worden beoordeeld. De cursus wordt afgesloten met een Proeve van bekwaamheid en een reflectiegesprek.

Voor wie?
Iedereen die op een verantwoorde wijze Therapeutische Elastische Kousen willen aanmeten en afleveren.

Attentie: Om deel te nemen aan de cursus ‘Consulent Therapeutisch Elastische Kousen’ dien je over voldoende medische basiskennis te beschikken:

  • Je bent in het bezit van het certificaat van de ‘Basiscursus medische kennis’
  • Of je hebt bijvoorbeeld een diploma fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde of orthopedisch technicus. In dat geval kun je vrijstelling aanvragen voor de Basiscursus Medische Kennis door ons een scan van het diploma of getuigschrift via cursus@dhta.nl toe te sturen voor uitsluitsel. Na beoordeling door een vakdocent ontvang je bericht over een eventuele vrijstelling.

 

Diploma
Deelnemers ontvangen na het behalen van het theorie examen en de Proeve van Bekwaamheid een diploma.

Met deze cursus voldoet u aan de eisen die de SEMH (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) stelt aan de werkzaamheden.

Duur
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van een middag en avond.
Afhankelijk van opleiding en ervaring is de studiebelasting gemiddeld 4 uur per week exclusief de lesdag.

Kosten (2021-2022)*
€ 2.454,-

Inbegrepen zijn:

  • Broodjes
  • Koffie en thee
  • Cursusmap
  • Examen.

 

Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Consulent TEK, start 15 november 2021*
Dag 1: maandag 15 november 2021, van 09.30 – 16.15 uur
Dag 2: vrijdag 26 november 2021, van 09.30 – 16.15 uur
Dag 3: vrijdag 10 december 2021, van 09.30 – 16.15 uur
Dag 4: dinsdag 21 december 2021, van 15.00 – 17.00 uur (dag 4, deel 1)
Dag 4: maandag 10 januari 2022, van 09.30 – 14.45 uur (dag 4, deel 2)
Dag 5: vrijdag 14 januari 2022, van 09.45 – 17.15 uur, incl. th-examen
Dag 6: vrijdag 11 februari 2022, van 13.45 – 15.15 uur, th-herexamen
Dag 7: dinsdag 22 maart 2022, van 09.30 – 17.00 uur
Dag 8: vrijdag 17 juni 2022, proeve van bekwaamheid volgens uitnodiging

Een nieuw traject van deze cursus start naar verwachting op 18 of 25 november 2022.*

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers