Compressietherapeut

Tijdens de cursus Compressietherapeut (Consulent therapeutische elastische kousen) -die ook een praktijkperiode omvat- leer je alles over het adviseren, aanmeten en afleveren van therapeutisch elastische kousen, compressietherapie.

De therapeutische elastische kous (TEK) is een therapeuticum voor mensen met doorgemaakte vochtophoping in het been die veroorzaakt kan zijn door (lym)foedeem, spataderen, na een trombose of ‘open been’. Een goed passende kous is dan noodzakelijk en van ‘levensbelang’. Iedere keer als er een nieuwe kous besteld wordt, moet er opnieuw gemeten worden zodat kleine omtrekveranderingen in de nieuwe kous verwerkt worden.

Het beroep is ontstaan als bandagist, maar de werkzaamheden verbijzonderden, en zo werd de naam aangepast naar Consulent Therapeutische elastische kousen. Maar door de huidige ontwikkelingen van nieuwe en meer gevarieerdere compressiehulpmiddelen is het beroep geëvolueerd naar Compressietherapeut.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met NVOS-Orthobanda en NVCZ.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Medische aspecten en vaktheorie
  • Aanmeten en aantrekken van elastische kousen 
  • Communicatie
  • Zorgverzekeringen en ICF.

De laatste twee bijeenkomsten zijn praktijkdagen met workshops. Je meet bij een cliënt elastische kousen aan en trekt deze aan; je laat zien dat je in staat bent de hulpvraag van de cliënt te ‘vertalen’ naar een goed passende kous en hierover te communiceren.
Voor aanvang van de praktijkperiode, vindt het theorie-examen plaats.

Je zorgt zelf voor een stageplaats.

Tijdens de stage leg je 20 dossiers van cliënten aan met onder andere persoonlijke gegevens, anamnese, maatgegevens en gekozen kous. Deze dossiers worden beoordeeld. De cursus wordt afgesloten met een Proeve van bekwaamheid en een reflectiegesprek.

Voor wie?
Iedereen die op een verantwoorde wijze Therapeutische Elastische Kousen willen aanmeten en afleveren.

Attentie: Om deel te nemen aan de cursus ‘Compressietherapeut’ dien je over voldoende medische basiskennis te beschikken:

  • Je bent in het bezit van het certificaat van de ‘Basiscursus medische kennis’
  • Of je hebt bijvoorbeeld een diploma fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde of orthopedisch technicus. In dat geval kun je vrijstelling aanvragen voor de Basiscursus Medische Kennis door ons een scan van het diploma of getuigschrift via cursus@dhta.nl toe te sturen voor uitsluitsel. Na beoordeling door een vakdocent ontvang je bericht over een eventuele vrijstelling.

Diploma
Deelnemers behalen na het met voldoende resultaat afsluiten van het theorie-examen, de afsluitende Proeve van Bekwaamheid en het reflectiegesprek, een door de branche erkend diploma.
Om toegang te krijgen tot de Proeve van bekwaamheid dient de praktijkperiode met voldoende resultaat te zijn afgerond.

Met deze cursus voldoe je aan de eisen die de SEMH (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) stelt aan de werkzaamheden.

Duur
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, een praktijkperiode en een afsluitend examen.
Afhankelijk van opleiding en ervaring is de studiebelasting gemiddeld 4 uur per week exclusief de lesdag.

Kosten (2023-2024)*
€ 2.645,-
Kosten (2024-2025)*
Nog niet bekend, worden zo snel mogelijk gecommuniceerd nadat ze bekend worden voor het komende lesjaar.

Inbegrepen zijn:

  • Broodjes
  • Koffie en thee
  • Cursusmap
  • Examen.

Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Data voor studiejaar 2024-2025*
15 november 2024 – 9:30-16:15 – lesdag 1
29 november 2024 – 9:30-16:15 – lesdag 2
13 december 2024 – 9:30-16:15 – lesdag 3
10 januari 2025 – 9:30-17:00 – lesdag 4
24 januari 2025 – 9:30-17:00 – theorie examen en 1ste praktijkdag
14 februari 2025 – 9:30-11:00 herkansing theorie-examen
7 maart 2025 – inleverdatum 1ste 10 praktijkformulieren
18 maart 2025 – uitslagen + feedback bekend van 1ste 10 praktijkformulieren
28 maart 2025 – 2de praktijkdag
16 mei 2025 – inleverdatum 2de 10 praktijkformulieren
3 juni 2025 – uitslagen bekend 2de 10 praktijkformulieren en praktijkverslag
27 juni 2025 – tussen 8:00 en 17:00 Proeve van Bekwaamheid

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers