Compressietherapeut

Tijdens de cursus Compressietherapeut (Consulent therapeutische elastische kousen) -die ook een praktijkperiode omvat- leer je alles over het adviseren, aanmeten en afleveren van therapeutisch elastische kousen, compressietherapie.

De therapeutische elastische kous (TEK) is een therapeuticum voor mensen met doorgemaakte vochtophoping in het been die veroorzaakt kan zijn door (lym)foedeem, spataderen, na een trombose of ‘open been’. Een goed passende kous is dan noodzakelijk en van ‘levensbelang’. Iedere keer als er een nieuwe kous besteld wordt, moet er opnieuw gemeten worden zodat kleine omtrekveranderingen in de nieuwe kous verwerkt worden.

Het beroep is ontstaan als bandagist, maar de werkzaamheden verbijzonderden, en zo werd de naam aangepast naar Consulent Therapeutische elastische kousen. Maar door de huidige ontwikkelingen van nieuwe en meer gevarieerdere compressiehulpmiddelen is het beroep geëvolueerd naar Compressietherapeut.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met NVOS-Orthobanda en NVCZ.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Medische aspecten en vaktheorie
  • Aanmeten en aantrekken van elastische kousen 
  • Communicatie
  • Zorgverzekeringen en ICF.

 

De laatste twee bijeenkomsten zijn praktijkdagen met workshops. Je meet bij een cliënt elastische kousen aan en trekt deze aan; je laat zien dat je in staat bent de hulpvraag van de cliënt te ‘vertalen’ naar een goed passende kous en hierover te communiceren.
Voor aanvang van de praktijkperiode, vindt het theorie-examen plaats.

Je zorgt zelf voor een stageplaats.

Tijdens de stage leg je 20 dossiers van cliënten aan met onder andere persoonlijke gegevens, anamnese, maatgegevens en gekozen kous. Deze dossiers worden beoordeeld. De cursus wordt afgesloten met een Proeve van bekwaamheid en een reflectiegesprek.

Voor wie?
Iedereen die op een verantwoorde wijze Therapeutische Elastische Kousen willen aanmeten en afleveren.

Attentie: Om deel te nemen aan de cursus ‘Compressietherapeut’ dien je over voldoende medische basiskennis te beschikken:

  • Je bent in het bezit van het certificaat van de ‘Basiscursus medische kennis’
  • Of je hebt bijvoorbeeld een diploma fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde of orthopedisch technicus. In dat geval kun je vrijstelling aanvragen voor de Basiscursus Medische Kennis door ons een scan van het diploma of getuigschrift via cursus@dhta.nl toe te sturen voor uitsluitsel. Na beoordeling door een vakdocent ontvang je bericht over een eventuele vrijstelling.

 

Diploma
Deelnemers behalen na het met voldoende resultaat afsluiten van het theorie-examen, de afsluitende Proeve van Bekwaamheid en het reflectiegesprek, een door de branche erkend diploma.
Om toegang te krijgen tot de Proeve van bekwaamheid dient de praktijkperiode met voldoende resultaat te zijn afgerond.

Met deze cursus voldoe je aan de eisen die de SEMH (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) stelt aan de werkzaamheden.

Duur
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, een praktijkperiode en een afsluitend examen.
Afhankelijk van opleiding en ervaring is de studiebelasting gemiddeld 4 uur per week exclusief de lesdag.

Kosten (2023-2024)*
€ 2.645,-

Inbegrepen zijn:

  • Broodjes
  • Koffie en thee
  • Cursusmap
  • Examen.

 

Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Op dit moment is er (nog) geen nieuw traject gepland. U kunt zich wel inschrijven zodat u op de wachtlijst komt. Zodra er meer bekend is over een mogelijke start van de cursus, wordt dat hier bekend gemaakt en zullen wij personen op de wachtlijst daarover informeren.

Ondertussen zijn we bezig om deze cursus door te ontwikkelen. Wellicht dat het daardoor mogelijk zal worden om op meerdere momenten per jaar te kunnen starten met de cursus.

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers