Introductiecursus Klinisch Prothese Technicus

Bent u een niet gediplomeerd Tandtechnicus?

De introductiecursus Klinisch Prothese Technicus (KPT) is bedoeld voor medewerkers in de tandtechniek die KPT-er willen worden maar niet gediplomeerd Tandtechnicus zijn. Tot nu toe was het niet mogelijk om zonder diploma Tandtechnicus in te stromen in de cursussen KPT-1 en KPT-2. Deze introductiecursus maakt het mogelijk voor medewerkers met een ruime werkervaring in de prothesetechniek om alsnog deel te nemen aan de KPT-cursussen.

De Klinisch Prothese Technicus (KPT-er) is de verlengde arm en adviseur van de tandarts voor patiënten met een volledige gebitsprothese. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de taakdelegatie tandarts, diens (edentate) patiënten. De KPT-er verstrekt correcte en betrouwbare informatie over mogelijkheden, kosten en vergoedingen en deelt deze met de patiënt en de tandarts.

Programma
Gedurende een half jaar krijgt u in 20 dagen les van deskundige en gespecialiseerde vakdocenten in een gestructureerd lesprogramma. Elke lesdag vult u met de docenten met praktische oefeningen, informatie en instructie. De voornaamste invalshoeken in het programma zijn de praktijk, de vaktheorie, communicatie, medische kennis en materiaalkennis. De verschillende onderdelen zijn nauw op elkaar afgestemd en vormen een samenhangend geheel, waardoor u uw praktische ervaringen met de benodigde theoretische kennis onderbouwt. Toetsing vormt een vanzelfsprekende afsluiting van deze opleiding, zodat u er zeker van bent dat het volgen van KPT-1 en KPT-2 mogelijk is.

Lesweken en inhoud*

  • De introductiecursus bestaat uit 20 lesdagen en een afsluitende certificaat-uitreiking.
  • De lesdagen zijn naar verwachting op woensdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
  • De prijs van de cursus bedraagt € 3.495,- (2022-2023)*; daarbij zijn de lunch en koffie en thee inbegrepen.
  • U sluit de opleiding af met een praktijk- en een theorie-examen.
  • Om tot de opleiding toegelaten te worden, moet u aantoonbaar over minimaal vijf jaar relevante fulltime werkervaring in de prothesetechniek beschikken.
  • Een aanbevelingsbrief van een behandelaar is een vereiste.
  • Een intakegesprek op uw werklocatie kan onderdeel uitmaken van de toelating.
  • Een deel van het lesmateriaal schaft u zelf aan voor de opleiding. Dit bestaat uit: Kalk en M.A.J. Waas, De volledige gebitsprothese in woord en beeld, Bohn, Stafleu, van Loghum, ISBN 9789031321759
  • Een deel van het lesmateriaal – de readers Communicatie, Materiaalkunde en Medische kennis – zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

 

Certificaat
Na het met voldoende resultaat afsluiten van deze cursus, behaalt u het bijbehorende certificaat.

Vragen?
Voor inhoudelijke en organisatorische vragen kunt u terecht bij cursus@dhta.nl.
We beantwoorden uw vraag graag uiterlijk binnen 10 werkdagen.

Inschrijven
Klik hier om u in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland. U kunt zich wel inschrijven zodat u op de wachtlijst komt. Bij voldoende inschrijvingen wordt er weer een planning gemaakt voor deze cursus.*

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers