Klinisch prothesetechnicus (KPT 1 en 2)

De KPT-opleiding richt zich op de gediplomeerde tandtechnicus die de tandarts of tandprotheticus meer (betaalde) service wil bieden op het terrein van de behandeling van de patiënt met een volledige gebitsprothese. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de taakdelegatie tandarts, diens (edentate) patiënten. De cursus wordt al 20 jaar in een samenwerkingsverband van de opleiding Tandtechniek binnen de DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen gegeven.

Programma
Transparantie, voorspelbaarheid en protocollair werken kenmerken de behandelmethode die in de opleiding KPT wordt aangeleerd. De KPT-er leert in de cursus hoe een gezonde mond er uitziet. Een gezonde mond typeert hij als pluis, ieder afwijkend beeld hiervan betekent niet pluis en resulteert in het terugverwijzen van de patiënt naar de opdrachtgever. Uiteraard zijn de hygiëne en desinfectie belangrijke onderdelen binnen de KPT-opleiding. Omdat een heldere communicatie met de patiënt en de verwijzer voor het behandelresultaat en de samenwerking van cruciaal belang is, wordt hier uitgebreid aandacht aanbesteed.

Het 1ste technische jaar KPT
Is een opzichzelfstaand leerjaar, zie specialisatie prothese, dat wordt afgesloten met het diploma “Klinisch prothesetechnicus 1”. Met dit diploma kunt u starten met het 2de jaar van de KPT.
Als deelname aan het 2de jaar van de KPT gewenst is, dient u zich daarvoor apart in te schrijven.

Deelnemers worden geplaatst voor deelname op volgorde van inschrijving en met inachtneming van de deelnamevoorwaarden, totdat het maximale aantal deelnemers aan een traject is bereikt. 
Voor zowel het 1ste- als het 2de leerjaar wordt er gewerkt met een wachtlijst. Daarvan afhankelijk is het mogelijk dat er niet aan beide leerjaren aaneengesloten kan worden deelgenomen.

Het 2de cursusjaar KPT
Het 2de klinische jaar KPT bestaat uit dertien contactdagen. Gedurende het cursusjaar behandelt de deelnemer van de KPT-opleiding twee edentate patiënten met een volledige gebitsprothese. Men doet de behandeling in duo´s van twee behandelaars. Het voordeel is dat men bij elkaar kan kijken, samen kan evalueren en reflecteren en elkaar de nodige feedback kan geven. Het noodzakelijke tandtechnische werk doet de deelnemer thuis in eigen beheer. Van de behandeling houden de deelnemers een logboek bij en aan het eind van de cursus geeft iedere deelnemer een PowerPointpresentatie over de beide patiëntcasussen. Zowel de theorie als de praktijk worden gedurende het cursusjaar geëxamineerd en moeten met een voldoende resultaat worden afgesloten om in aanmerking te komen voor het getuigschrift KPT.
Voor deelname aan het 2de jaar van de KPT dient u zich apart in te schrijven.

Getuigschrift
De deelnemers die volgens de examencommissie de opleiding (KPT-1 en KPT-2) met een voldoende resultaat hebben afgesloten, behalen daarmee het getuigschrift “Klinisch prothesetechnicus”.

Voor wie?
De KPT-opleiding bestaat uit 2 aparte cursussen (KPT-1 en KPT-2) en staat open voor de tandtechnicus met het diploma “Tandtechnicus” niveau 4, met de uitstroomrichting prothese, dan wel een door de examencommissie KPT vast te stellen gelijkwaardig diploma.

Met het diploma “Klinisch prothesetechnicus 1” of een hieraan gelijkwaardig buitenlands diploma (ter beoordeling van de examencommissie KPT), kunt u starten met het 2de jaar van de opleiding KPT.

Cursusplaats:
1ste jaar en begin 2de jaar:  Dutch Health Tec Academy, St. Laurensdreef 22, 3565 AK  Utrecht (of op het UMC St Radboud), daarna in Nijmegen op het UMC St Radboud.

Register
Deze cursus is aangemeld bij het Kwaliteitsregister Tandtechniek.

Het wettelijke kader
Volgens de BIG-wet zijn tandartsen en tandprothetici bevoegd en bekwaam om edentate patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Omdat het geen voorbehouden handeling betreft, geeft de BIG-wet ook anderen, die bekwaam zijn, de mogelijkheid om edentate patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Gediplomeerde tandtechnici die een aanvullende klinische cursus op het gebied van de volledige gebitsprothese hebben gevolgd, kunnen hiermee de bekwaamheid aantonen voor het aanmeten van een volledige gebitsprothese bij een edentate patiënt.

Samenwerking met de universiteit
De opleiding Tandtechniek binnen de DHTA en de afdeling Orale Functieleer van het UMC St Radboud te Nijmegen hebben samen een klinische opleiding voor de behandeling van de edentate patiënt door de gediplomeerde tandtechnicus ontwikkeld. Het gaat in de cursus om de verregaande samenwerking tussen de tandarts of tandprotheticus en de klinisch prothesetechnicus. Het model wat hieraan ten grondslag ligt is de taakdelegatie tandarts. De KPT-er behandelt de patiënt van de tandarts of tandprotheticus en wel in diens opdracht, nadat deze de anamnese heeft afgenomen. Na de behandeling komt de patiënt terug bij de opdrachtgever (tandarts of tandprotheticus) voor de eindcontrole en wordt deze weer opgenomen in het patiëntenbestand van de opdrachtgever. Het mooie van deze vorm van samenwerking is dat men elkaar feedback geeft en dat men voortdurend geprikkeld wordt om het vakmanschap te verbeteren. De nauwe samenwerking bevordert tevens een duurzame werkrelatie tussen het tandtechnische laboratorium en de tandarts en/of tandprotheticus in wiens opdracht men de edentate patiënt behandelt

Het eindresultaat
Door het met succes afsluiten van de opleiding “KPT” mag de KPT-er bekwaam geacht worden om patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Uiteraard zal men die bekwaamheid moeten blijven onderhouden door het volgen van nascholing, lezen van vakliteratuur en het bezoeken van seminars. Door het in opdracht behandelen van patiënten krijgt het beroep van de gediplomeerde tandtechnicus door de feedback van de patiënt en de opdrachtgever een extra dimensie, waardoor het vakmanschap en het plezier in het werk toeneemt. Door de intensieve samenwerking met de opdrachtgever en het contact met de patiënt wordt de betrokkenheid groter, het behandelingsresultaat beter en de relatie tussen het tandtechnische laboratorium en de klantenkring hechter. De KPT-er wordt meer gesprekspartner van de tandarts en krijgt hierdoor ook de functie van ambassadeur van zijn tandtechnische organisatie. Door zijn klinische kennis kan de KPT-er tevens de vraagbaak zijn voor de tandtechnische collega’s binnen het bedrijf.

Kosten*
Het cursusgeld voor deelname aan het 1ste jaar Klinisch Prothese Technicus in 2023-2024 bedraagt € 5.035,-.

Een kwalitatief hoogwaardige articulator van Candulor CA 3.0. Large à € 990,75 inclusief platen zit inbegrepen in het cursusgeld!

De nieuwe articulator van Candulor CA 3.0 large is de opvolger van de Orginele Swiss Condylator en de Optilator van de Kulzer en Enta. Deze robuste articulator is compatibel met de Artex ringen en de Artex opsteltafel van Malzer

– Het cursusgeld voor deelname aan het 2de jaar Klinisch Prothese Technicus in 2023-2024 bedraagt € 5.495,-.
Daarbij geldt als u daar nog niet over beschikt, een verplichte aanschaf van een kwalitatief hoogwaardige articulator van Candulor CA 3.0 large.

Inbegrepen zijn bij het 2de leerjaar van de Klinisch Prothese Technicus:

  • Lunch, koffie en thee
  • Reader met achtergrondinformatie

 
Vragen?

Voor inhoudelijke en organisatorische vragen kunt u terecht bij cursus@dhta.nl.
We beantwoorden uw vraag graag uiterlijk binnen 10 werkdagen.

Inschrijven
Klik hier om u in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

 

 

Cursus Klinisch prothesetechnicus 1 (KPT-1)*
Lesdagen zijn van 09.00 – 17.00 uur
Een nieuw traject van deze cursus start op vrijdag 6 september 2024.*

Rooster:
Dag 01: 06 september 2024, DHTA
Dag 02: 13 september 2024, DHTA
Dag 03: 20 september 2024, DHTA
Dag 04: 27 september 2024, DHTA
Dag 05: 04 oktober 2024, DHTA
Dag 06: 11 oktober 2024, DHTA
Dag 07: 18 oktober 2024, DHTA
Dag 08: 25 oktober 2024, DHTA
Dag 09: 08 november 2024, DHTA
Dag 10: 15 november 2024, DHTA
Dag 11: 22 november 2024, DHTA
Dag 12: 29 november 2024, DHTA
Dag 13: 06 december 2024, DHTA
Dag 14: 13 december 2024, DHTA
Dag 15: 20 december 2024, DHTA
Dag 16: Diploma-uitreiking 8 januari 2025, DHTA

Rooster cursus Klinisch prothesetechnicus 2 (KPT-2), start 12 januari 2024*
Lesdagen zijn van 09.00 – 17.00 uur, voor lessen in Nijmegen kunnen de tijden wat afwijken

GROEP 1:
Dag 01: 12 januari 2024, DHTA
Dag 02: 19 januari 2024, DHTA
Dag 03: 26 januari 2024, DHTA
Dag 04: 02 februari 2024, DHTA
Dag 05: 16 februari 2024, DHTA incl. theorie-examen, DHTA
Dag 06: 08 maart 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 07: 22 maart 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 08: 05 april 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 09: 19 april 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 10: 17 mei 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 11: 31 mei 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 12: 14 juni 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 13: 05 juli 2024, UMC St Radboud te Nijmegen, uitreiking getuigschriften

GROEP 2:
Dag 01: 12 januari 2024, DHTA
Dag 02: 19 januari 2024, DHTA
Dag 03: 26 januari 2024, DHTA
Dag 04: 02 februari 2024, DHTA
Dag 05: 16 februari 2024, DHTA incl. theorie-examen, DHTA
Dag 06: 15 maart 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 07: 12 april 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 08: 26 april 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 09: 24 mei 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 10: 07 juni 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 11: 21 juni 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 12: 28 juni 2024, UMC St Radboud te Nijmegen
Dag 13: 05 juli 2024, UMC St Radboud te Nijmegen, uitreiking getuigschriften

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers

Deelnemers worden geplaatst voor deelname op volgorde van inschrijving en met inachtneming van de deelnamevoorwaarden, totdat het maximale aantal deelnemers aan een traject is bereikt. 
Voor zowel het 1ste- als het 2de leerjaar wordt er gewerkt met een wachtlijst. Daarvan afhankelijk is het mogelijk dat er niet aan beide leerjaren aaneengesloten kan worden deelgenomen.