Klinisch prothesetechnicus (KPT)

De KPT-opleiding richt zich op de gediplomeerde tandtechnicus die de tandarts of tandprotheticus meer (betaalde) service wil bieden op het terrein van de behandeling van de patiënt met een volledige gebitsprothese. Hij behandelt in opdracht en in het kader van de taakdelegatie tandarts, diens (edentate) patiënten. De cursus wordt al 20 jaar in een samenwerkingsverband van de opleiding Tandtechniek binnen de DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen gegeven.

Programma
Transparantie, voorspelbaarheid en protocollair werken kenmerken de behandelmethode die in de opleiding KPT wordt aangeleerd. De KPT-er leert in de cursus hoe een gezonde mond er uitziet. Een gezonde mond typeert hij als pluis, ieder afwijkend beeld hiervan betekent niet pluis en resulteert in het terugverwijzen van de patiënt naar de opdrachtgever. Uiteraard zijn de hygiëne en desinfectie belangrijke onderdelen binnen de KPT-opleiding. Omdat een heldere communicatie met de patiënt en de verwijzer voor het behandelresultaat en de samenwerking van cruciaal belang is, wordt hier uitgebreid aandacht aanbesteed.

Het 1ste technische jaar KPT
Is een opzichzelfstaand leerjaar, zie specialisatie prothese, dat wordt afgesloten met het diploma “Klinisch prothesetechnicus 1”. Met dit diploma kunt u starten met het 2de jaar van de KPT.
Als deelname aan het 2de jaar van de KPT gewenst is, dient u zich daarvoor apart in te schrijven.

Het 2de cursusjaar KPT
Het 2de klinische jaar KPT bestaat uit dertien contactdagen. Gedurende het cursusjaar behandelt de deelnemer van de KPT-opleiding twee edentate patiënten met een volledige gebitsprothese. Men doet de behandeling in duo´s van twee behandelaars. Het voordeel is dat men bij elkaar kan kijken, samen kan evalueren en reflecteren en elkaar de nodige feedback kan geven. Het noodzakelijke tandtechnische werk doet de deelnemer thuis in eigen beheer. Van de behandeling houden de deelnemers een logboek bij en aan het eind van de cursus geeft iedere deelnemer een PowerPointpresentatie over de beide patiëntcasussen. Zowel de theorie als de praktijk worden gedurende het cursusjaar geëxamineerd en moeten met een voldoende resultaat worden afgesloten om in aanmerking te komen voor het getuigschrift KPT.
Voor deelname aan het 2de jaar van de KPT dient u zich apart in te schrijven.

Getuigschrift
De deelnemers die volgens de examencommissie de opleiding (KPT-1 en KPT-2) met een voldoende resultaat hebben afgesloten ontvangen het getuigschrift “klinisch tandtechnicus prothese”.

Voor wie?
De KPT-opleiding bestaat uit 2 aparte cursussen (KPT-1 en KPT-2) en staat open voor de tandtechnicus met het diploma “Tandtechnicus” niveau 4, met de uitstroomrichting prothese, dan wel een door de examencommissie KPT vast te stellen gelijkwaardig diploma.

Met het diploma “Klinisch prothesetechnicus 1” of een hieraan gelijkwaardig buitenlands diploma (ter beoordeling van de examencommissie KPT), kunt u starten met het 2de jaar van de opleiding KPT.

Cursusplaats:
1e jaar en begin 2e jaar:  Dutch Health Tec Academy, St. Laurensdreef 22, 3565 AK  Utrecht (of op het UMC St Radboud), daarna in Nijmegen op het UMC St Radboud.

Register
Deze cursus is aangemeld bij het Kwaliteitsregister Tandtechniek.

Het wettelijke kader
Volgens de BIG-wet zijn tandartsen en tandprothetici bevoegd en bekwaam om edentate patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Omdat het geen voorbehouden handeling betreft, geeft de BIG-wet ook anderen, die bekwaam zijn, de mogelijkheid om edentate patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Gediplomeerde tandtechnici die een aanvullende klinische cursus op het gebied van de volledige gebitsprothese hebben gevolgd, kunnen hiermee de bekwaamheid aantonen voor het aanmeten van een volledige gebitsprothese bij een edentate patiënt.

Samenwerking met de universiteit
De opleiding Tandtechniek binnen de DHTA en de afdeling Orale Functieleer van het UMC St Radboud te Nijmegen hebben samen een klinische opleiding voor de behandeling van de edentate patiënt door de gediplomeerde tandtechnicus ontwikkeld. Het gaat in de cursus om de verregaande samenwerking tussen de tandarts of tandprotheticus en de klinisch prothesetechnicus. Het model wat hieraan ten grondslag ligt is de taakdelegatie tandarts. De KPT-er behandelt de patiënt van de tandarts of tandprotheticus en wel in diens opdracht, nadat deze de anamnese heeft afgenomen. Na de behandeling komt de patiënt terug bij de opdrachtgever (tandarts of tandprotheticus) voor de eindcontrole en wordt deze weer opgenomen in het patiëntenbestand van de opdrachtgever. Het mooie van deze vorm van samenwerking is dat men elkaar feedback geeft en dat men voortdurend geprikkeld wordt om het vakmanschap te verbeteren. De nauwe samenwerking bevordert tevens een duurzame werkrelatie tussen het tandtechnische laboratorium en de tandarts en/of tandprotheticus in wiens opdracht men de edentate patiënt behandelt

Het eindresultaat
Door het met succes afsluiten van de opleiding “KPT” mag de KPT-er bekwaam geacht worden om patiënten met een volledige gebitsprothese te behandelen. Uiteraard zal men die bekwaamheid moeten blijven onderhouden door het volgen van nascholing, lezen van vakliteratuur en het bezoeken van seminars. Door het in opdracht behandelen van patiënten krijgt het beroep van de gediplomeerde tandtechnicus door de feedback van de patiënt en de opdrachtgever een extra dimensie, waardoor het vakmanschap en het plezier in het werk toeneemt. Door de intensieve samenwerking met de opdrachtgever en het contact met de patiënt wordt de betrokkenheid groter, het behandelingsresultaat beter en de relatie tussen het tandtechnische laboratorium en de klantenkring hechter. De KPT-er wordt meer gesprekspartner van de tandarts en krijgt hierdoor ook de functie van ambassadeur van zijn tandtechnische organisatie. Door zijn klinische kennis kan de KPT-er tevens de vraagbaak zijn voor de tandtechnische collega’s binnen het bedrijf.

Kosten (2021-2022)*
De kosten voor het 1e jaar Klinisch Prothese Technicus bedragen € 3.945,- en voor het 2e jaar € 5.195,-.

Inbegrepen zijn bij het 2de leerjaar van de Klinisch prothesetechnicus:

  • Lunch, koffie en thee
  • Readers  met achtergrondinformatie

 
Vragen?

Voor inhoudelijke en organisatorische vragen kunt u terecht bij cursus@dhta.nl.
We beantwoorden uw vraag graag uiterlijk binnen 10 werkdagen.

Inschrijven
Klik hier om u in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

 

 

Klinisch prothesetechnicus 1*
De cursus KPT-1 start naar verwachting weer op vrijdagen op 9 september 2022.* 

Klinisch prothesetechnicus 2, start 14 januari 2022*
Dag  1:   14 januari 2022 (DHTA te Utrecht)
Dag  2:   21 januari 2022 (DHTA te Utrecht)
Dag  3:   04 februari 2022 (DHTA te Utrecht)
Dag  4:   18 februari 2022 (DHTA te Utrecht)
Dag  5:   25 februari 2022 (DHTA te Utrecht)
Dag  6:   11 maart 2022 (UMC St. Radboud te Nijmegen)
Dag  7:   18 maart 2022 (UMC St. Radboud te Nijmegen)
Dag  8:   08 april 2022 (UMC St. Radboud te Nijmegen)
Dag  9:   22 april 2022 (UMC St. Radboud te Nijmegen)
Dag 10:  13 mei 2022 (UMC St. Radboud te Nijmegen)
Dag 11:  10 juni 2022 (UMC St. Radboud te Nijmegen)
Dag 12:  17 juni 2022 (UMC St. Radboud te Nijmegen)
Dag 13:  24 juni 2022 (uitreiking getuigschriften in UMC St. Radboud te Nijmegen)

Een nieuw traject van de cursus KPT-2 start naar verwachting weer op vrijdagen in januari 2023.*

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers
Deelnemers worden geplaatst voor deelname op volgorde van inschrijving en met inachtneming van de deelnamevoorwaarden, totdat het maximale aantal deelnemers aan een traject is bereikt.