Klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk (tweede leerjaar)

Cursus in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen om in opdracht en onder de regie van de behandelend tandarts de patiëntbehandeling digitaal te ondersteunen en een gedeelte van de technische patiëntbehandeling uit te voeren.

De tandtechniek is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Outsourcing, digitalisering van werkprocessen, patiëntbehandeling binnen de kaders van de wet BIG en het ontstaan van grote tandtechnische en tandheelkundige organisaties zijn hier voorbeelden van. De tandtechniek heeft behoefte aan werknemers met expertise op het gebied van voorlichting, digitale technieken, manueel maatwerk en patiëntbehandeling. Om aan deze vraag te voldoen is de opleiding klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk ontwikkeld.

De cursus klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk (tweede leerjaar, KTKB-2) focust op de behandeling van de patiënt. Dit uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en in opdracht en onder de regie van de tandarts. Het gaat om die technische deelbehandelingen die een meerwaarde betekenen voor de behandeling door en voor de tandarts en voor de patiënt.

De klinisch technicus kroon- en brugwerk kan in opdracht en onder de regie van de behandelend tandarts de patiëntbehandeling digitaal ondersteunen en een gedeelte van de technische patiëntbehandeling voor zijn/haar rekening nemen.

Programma
De cursus is volgens het model KPT opgebouwd, dus een voorwaardelijk deel zonder patiënt, waarin de noodzakelijke kennis en vaardigheden worden aangeleerd en aansluitend het klinische deel met patiënten. Het eerste deel wordt gegeven in Utrecht bij de DHTA en het tweede deel in Nijmegen, een samenwerkingsverband van DHTA en UMC St. Radboud.*

In de cursus staat het gebruik van de digitale mogelijkheden en de behandeling van de patiënt door de klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk samen met en onder de regie van de behandelend tandarts centraal.

Voor wie?
Gediplomeerde tandtechnici kroon- en brugwerk met specialisatie Kroon- en brugwerk (KRT1e jaar/Klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk – eerste leerjaar – specialisatie KB).

Getuigschrift
Bij het volgens de examencommissie met voldoende resultaat afsluiten van de cursus KTKB – 2e leerjaar, wordt het getuigschrift “Klinisch tandtechnicus Kroon- en Brugwerk” behaald.

Register
Deze cursus is aangemeld bij het Kwaliteitsregister Tandtechniek.

Duur
De cursus bestaat uit 12 dagen en de cursus wordt in een samenwerkingsverband van DHTA en UMC St. Radboud in Nijmegen gegeven.*

Cursusgeld 2023-2024*
Nog in ontwikkeling.

Inbegrepen zijn:

  • Lunch, koffie en thee*
  • Reader met achtergrondinformatie

 

Locatie
Dutch Health Tec Academy, St. Laurensdreef 22, 3565 AK  Utrecht.

Vragen?
Voor inhoudelijke en organisatorische vragen kunt u terecht bij cursus@dhta.nl.
We beantwoorden uw vraag graag uiterlijk binnen 10 werkdagen.

Inschrijven
Klik hier om u in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland. U kunt zich wel inschrijven, zodat u op de wachtlijst komt. Zodra er een nieuwe startdatum bekend is, zullen wij u hierover informeren.

*Onder voorbehoud van wijzigingen en bij voldoende deelnemers