Klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk (tweede leerjaar)

Cursus in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen om in opdracht en onder de regie van de behandelend tandarts de patiëntbehandeling digitaal te ondersteunen en een gedeelte van de technische patiëntbehandeling uit te voeren.

De tandtechniek is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Outsourcing, digitalisering van werkprocessen, patiëntbehandeling binnen de kaders van de wet BIG en het ontstaan van grote tandtechnische en tandheelkundige organisaties zijn hier voorbeelden van. De tandtechniek heeft behoefte aan werknemers met expertise op het gebied van voorlichting, digitale technieken, manueel maatwerk en patiëntbehandeling. Om aan deze vraag te voldoen is de opleiding klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk ontwikkeld.

De cursus klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk (tweede leerjaar) focust op de behandeling van de patiënt. Dit uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en in opdracht en onder de regie van de tandarts. Het gaat om die technische deelbehandelingen die een meerwaarde betekenen voor de behandeling door en voor de tandarts en voor de patiënt.

De klinisch technicus kroon- en brugwerk kan in opdracht en onder de regie van de behandelend tandarts de patiëntbehandeling digitaal ondersteunen en een gedeelte van de technische patiëntbehandeling voor zijn/haar rekening nemen.

Programma
De cursus is volgens het model KPT opgebouwd, dus een voorwaardelijk deel zonder patiënt, waarin de noodzakelijke kennis en vaardigheden worden aangeleerd en aansluitend het klinische deel met patiënten. Het eerste deel wordt gegeven in Utrecht bij de DHTA en het tweede deel in Nijmegen, een samenwerkingsverband van DHTA en UMC St. Radboud.

In de cursus staat het gebruik van de digitale mogelijkheden en de behandeling van de patiënt door de klinisch tandtechnicus kroon- en brugwerk samen met en onder de regie van de behandelend tandarts centraal.

Voor wie?
Gediplomeerde tandtechnici kroon- en brugwerk met specialisatie Kroon- en brugwerk (KRT1e jaar).

Getuigschrift
De deelnemers die volgens de examencommissie de opleiding klinisch tandtechnicus kroon- & brugwerk met een voldoende resultaat hebben afgesloten ontvangen het getuigschrift “Klinisch tandtechnicus Kroon- en Brugwerk”.

Register
Deze cursus is aangemeld bij het Kwaliteitsregister Tandtechniek.

Duur:
De cursus bestaat uit 12 dagen en de cursus wordt in een samenwerkingsverband van DHTA en UMC St. Radboud in Nijmegen  gegeven.

Cursusgeld 2021-2022*
Het cursusgeld bedraagt € 4.050,-.

Inbegrepen zijn:

  • Lunch, koffie en thee
  • Reader met achtergrondinformatie

 

Plaats
Dutch Health Tec Academy, St. Laurensdreef 22, 3565 AK  Utrecht.

Vragen?
Voor inhoudelijke en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie: cursus@dhta.nl
We beantwoorden je vraag graag uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland. U kunt zich wel inschrijven, zodat u op de wachtlijst komt. Zodra er een nieuwe startdatum bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Wijzigingen voorbehouden en bij voldoende deelnemers