DHTA ontwikkelt Audicien opleiding op maat

Nederland heeft een tekort aan goed opgeleide audiciens. Om flexibel mee te kunnen bewegen met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, moet het onderwijs flexibeler en efficiënter. Daarom biedt Dutch HealthTec Academy (DHTA) in Utrecht medio 2022 een audicien opleiding op maat aan. 

 

‘’Als je kijkt naar de instroom in de audicienbranche, dan heeft het grootste deel van de studenten al een andere carrière achter de rug of is al geruime tijd werkzaam bij een audicienbedrijf. Een standaard opleidingstraject is dan niet altijd passend. Daarom hebben wij samen met online mbo-opleider Spring Instituut een subsidieaanvraag ingediend voor de ontwikkeling van een Audicien opleiding op maat. Na toekenning zijn we hard aan de slag gegaan en naar verwachting zal DHTA vanaf medio 2022 de opleiding aanbieden“,  vertelt Michael van der Ploeg, teamleider DHTA.

Hetzelfde diploma
De inhoud van de opleiding blijft hetzelfde. Bij succesvolle afronding ontvangen studenten hetzelfde diploma als bij het reguliere opleidingstraject. ‘’We hebben ook de wens om het behalen van deelcertificaten mogelijk te maken.’’

In eigen tempo studeren
Het onderwijs binnen de Audicien opleiding op maat is flexibel ingericht. De student leert zelfstandig en online op interactieve wijze en is minder gebonden aan fysieke lesdagen. ‘’Vóór de start van elke module gaan we na welke kennis en vaardigheden de student al bezit. Dit doen we met behulp van een praktijkscan en instaptoets. Beheers je de stof? Dan kan je direct de eindtoets maken. Wat je al kan hoef je dus niet nogmaals te oefenen. Heb je nog niet alles onder de knie of ben je helemaal nieuw in het vak? Dan wordt vastgesteld in welk tempo je de module kan doorlopen.’’

 

Je leert zelfstandig en online op interactieve wijze en bent minder gebonden aan fysieke lesdagen.

 

Student aan het roer
Bij de Audicien opleiding op maat staat de student aan het roer van zijn leerproces en wordt daarbij ondersteund door een coach vanuit school. De student maakt samen met zijn coach afspraken en een leerplan. Via het online dashboard kan de student als ook de coach de voortgang monitoren. ‘’Dit traject is dus interessant voor de student die zelfstandig kan leren en minder behoefte heeft aan een vast programma.’’

Audicien opleiding op maat start in 2022
‘’We kijken er naar uit om de Audicien opleiding op maat medio 2022 aan te bieden. Houd voor meer informatie en aanmelding onze website in de gaten’’. Heb je meer behoefte aan studeren volgens een vast programma met klasgenoten? Dan is de reguliere Audicien opleiding van DHTA meer geschikt. ‘’In al onze audicientrajecten is het vereist om de opleiding te combineren met een leerwerkplek van minimaal 20 uur per week bij een audicienbedrijf.’’  

 

Beheers je de stof in de module al? Dan kan je direct de eindtoets maken. Wat je al kan hoef je niet nogmaals te oefenen. 

  

Reguliere Audicien opleiding vernieuwd
Afgelopen schooljaar heeft DHTA ook haar reguliere Audicien opleiding vernieuwd. ‘’In de vernieuwde opleiding bieden we blended onderwijs aan. De ene week is er een online lesprogramma en de andere week een fysieke lesdag. ‘’Dit bespaart studenten reistijd. Maar belangrijker: in de online lesweek bepaalt de student zelf waar, wanneer en in welk tempo hij studeert. Dit wordt ondersteund met gloednieuwe instructiefilmpjes en kennisclips’’, vertelt vakdocent René Groen. ‘’De student krijgt hierdoor de kans om zijn eigen leerstijl te gebruiken. Dit vergroot de leeropbrengst, waardoor we de fysieke lesdag beter kunnen benutten. Samen online leren stimuleren we in het Q&A-kanaal. Tijdens online spreekuren is alle ruimte om vragen te stellen aan docenten. ‘’Blended learning levert niet alleen de student voordelen op. ‘’Als docent hebben we online sneller inzicht in de prestaties van studenten, waardoor we de lessen effectiever kunnen inrichten.’’ 


Student en vakdocent René Groen 

De Audicien opleiding op maat wordt medio 2022 aangeboden. Houd voor meer informatie en aanmelding onze website in de gaten.
Of kom langs en meld je aan voor ons Open Huis.

Dit artikel is ook gepubliceerd in Earline Magazine, het leidende vakblad voor de audicienbranche. Klik hier om het vakblad te bekijken!