Contactlensspecialist

Tijdens deze tweejarige cursus contactlensspecialist specialiseer je je als opticien of optiekmedewerker op het gebied van contactlenzen. Na het volgen van de totale cursus kun je contactlenzen adviseren, aanmeten en de contactlensdrager de nodige begeleiding geven. De cursus bestaat uit vier eenheden die verspreid over 2 schooljaren worden aangeboden. Elke eenheid wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. 

Door de branche erkende opleiding (ANVC – NUVO – UFON)

Inhoud van de opleiding:

CL 1. Basiskennis contactlenzen

 • Werking en gebruik van alle apparatuur.
 • Anatomie/fysiologie voorste oogsegment (inclusief de traanfilm).
 • Pathologie voorste oogsegment (inclusief allergie, oogdruk en cataract).
 • SOEP (alomvattend, inclusief anamnese en communicatie).
 • Optica van oog en contactlens.
 • Geschiedenis van de contactlens. 

 

CL. 2 Zachte sferische en torische contactlenzen

 • Lensmaterialen
 • Aanpasregels en aanpassing sferische en standaard torische zachte lenzen.
 • Contactlensindeling naar grootte, hardheid, materiaal etc.
 • Optische effecten bij inclinatie, doorbuiging.
 • Productietechnieken zachte lenzen.
 • SOEP zacht.
 • Instructie en onderhoud.
 • Verzorging van zachte lenzen.
 • Contactlenscomplicaties.
 • Contactlenscontroles.
 • Probleemoplossing.

 

CL. 3 Vormstabiele contactlenzen (sferisch, randasferisch en volasferisch)

 • Lensmaterialen.
 • Aanpasregels en aanpassing vormstabiele lenzen.
 • Contactlensindeling naar grootte, hardheid materiaal etc.
 • Optische effecten (traanlens en overrefractie).
 • Productietechnieken vormstabiele lenzen.
 • SOEP vormstabiel.
 • Instructie en onderhoud.
 • Verzorging van vormstabiele lenzen.
 • Contactlenscomplicaties.
 • Contactlenscontroles.
 • Probleemoplossing.

 

CL. 4 Heraanpassing en speciale toepassingen

 • Torische vormstabiele en zachte lenzen.
 • Presbyopie, vormstabiel en zacht.
 • Keratoconus.
 • Orthokeratologie.
 • Heraanpassing.
 • Speciale lenzen en toepassingen.
 • Contactlenscomplicaties.
 • Contactlenscontroles.
 • Probleemoplossing.

 
Naast de lesdagen wordt er van deelnemers verwacht dat zij minstens per werkdag één uur in de winkel toepassen wat er in de praktijkles is behandeld, en daarnaast één uur per werkdag wat er aan theorie is behandeld of wat er ter voorbereiding op een volgende les wordt verwacht. In totaal komt dat neer op acht tot twaalf uur per lesweek.

Voor wie?
Om deel te nemen aan deze cursus is het diploma Opticien of een diploma Technisch Oogheelkundig Assistent vereist.

Cursusduur
De cursus duurt 2 leerjaren van elk 30 lesweken, één lesdag per week. Bij de theorielessen zullen klassikale en digitale leervormen geïntegreerd worden ingezet. 

Diploma
Voldoende resultaat voor alle vier exameneenheden geeft recht op het diploma Contactlensspecialist. 

Aanmelden voor examens
U dient zich apart aan te melden voor de examens via de website van SOESV: www.soesv.nl

Kosten schooljaar 2020-2021*
Het cursusgeld voor deelname aan cursusjaar 2020/2021 bedraagt € 2.998,-*.

Daarboven wordt het examengeld via een onafhankelijk exameninstituut apart in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen per exameneenheid € 175.-* (excl. BTW) voor de theorie en € 295.-* (excl. BTW) voor de praktijk.
Het is mogelijk om voor belastingteruggave in aanmerking te komen. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij cursus@dhta.nl. We beantwoorden je vraag graag uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor een cursus via ons digitale aanmeldingsformulier.

 

– Het eerste- en tweede cursusjaar op de maandag starten op 7 september 2020.* 
– Het eerste- en tweede cursusjaar op de woensdag (bedrijfsklassen) starten op 9 september 2020.* 

*Onder voorbehoud van wijzigingen en ruimte voor deelname. Als instromen bij de cursus niet meer mogelijk is, plaatsen we je na aanmelding op de wachtlijst in afwachting van deelname.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen