Contactlensspecialist

Tijdens deze tweejarige cursus contactlensspecialist specialiseer je je als opticien of optiekmedewerker op het gebied van contactlenzen. Na het volgen van de totale cursus kun je contactlenzen adviseren, aanmeten en de contactlensdrager de nodige begeleiding geven. De cursus bestaat uit vier eenheden die verspreid over 2 schooljaren worden aangeboden. Elke eenheid wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. 

Door de branche erkende opleiding (NUVO – UFON – ANVC)

Inhoud van de opleiding:

CL 1. Basiskennis contactlenzen

 • Werking en gebruik van alle apparatuur.
 • Anatomie/fysiologie voorste oogsegment (inclusief de traanfilm).
 • Pathologie voorste oogsegment (inclusief allergie, oogdruk en cataract).
 • SOEP (alomvattend, inclusief anamnese en communicatie).
 • Optica van oog en contactlens.
 • Geschiedenis van de contactlens. 

 

CL. 2 Zachte sferische en torische contactlenzen

 • Lensmaterialen
 • Aanpasregels en aanpassing sferische en standaard torische zachte lenzen.
 • Contactlensindeling naar grootte, hardheid, materiaal etc.
 • Optische effecten bij inclinatie, doorbuiging.
 • Productietechnieken zachte lenzen.
 • SOEP zacht.
 • Instructie en onderhoud.
 • Verzorging van zachte lenzen.
 • Contactlenscomplicaties.
 • Contactlenscontroles.
 • Probleemoplossing.

 

CL. 3 Vormstabiele contactlenzen (sferisch, randasferisch en volasferisch)

 • Lensmaterialen.
 • Aanpasregels en aanpassing vormstabiele lenzen.
 • Contactlensindeling naar grootte, hardheid materiaal etc.
 • Optische effecten (traanlens en overrefractie).
 • Productietechnieken vormstabiele lenzen.
 • SOEP vormstabiel.
 • Instructie en onderhoud.
 • Verzorging van vormstabiele lenzen.
 • Contactlenscomplicaties.
 • Contactlenscontroles.
 • Probleemoplossing.

 

CL. 4 Heraanpassing en speciale toepassingen

 • Torische vormstabiele en zachte lenzen.
 • Presbyopie, vormstabiel en zacht.
 • Keratoconus.
 • Orthokeratologie.
 • Heraanpassing.
 • Speciale lenzen en toepassingen.
 • Contactlenscomplicaties.
 • Contactlenscontroles.
 • Probleemoplossing.

 
Naast de lesdagen wordt er van deelnemers verwacht dat zij minstens per werkdag één uur in de winkel toepassen wat er in de praktijkles is behandeld, en daarnaast één uur per werkdag wat er aan theorie is behandeld of wat er ter voorbereiding op een volgende les wordt verwacht. In totaal komt dat neer op acht tot twaalf uur per lesweek. Het is dus wenselijk dat je in een optiekzaak o.i.d. werkzaam bent tijdens deelname aan de cursus.

Voor wie?
Om deel te nemen aan deze cursus is bijvoorbeeld het diploma Opticien of een diploma Technisch Oogheelkundig Assistent vereist, zie onderstaand overzicht. Zonder dit is deelname aan de examens niet mogelijk en kan er enkel een bewijs van deelname worden afgegeven. Voor toelating tot de examens dient de kandidaat in het bezit te zijn van:

 • het diploma Voortgezet Leerlingwezen voor Opticiens of
 • het diploma Vakbekwaam opticien of
 • het diploma Opticien (MBO) of
 • het diploma Technisch Oogheelkundig Assistent of
 • het diploma Optometrist (HBO) of
 • een gelijkwaardige opleiding ter beoordeling van de examencommissie; of in het bezit zijn van door de examencommissie getoetste elders verkregen competenties.


Cursusduur

De cursus duurt 2 leerjaren van elk ongeveer 30 lesweken met één lesdag per week. Bij de theorielessen zullen klassikale en digitale leervormen geïntegreerd worden ingezet. 

Diploma
Na het met voldoende resultaat afsluiten van alle vier de exameneenheden (theorie en praktijk), behaal je het branche-diploma Contactlensspecialist. 

Inschrijven voor examens
Je dient je zelf in te schrijven voor de theorie-examens via de website van SOESV/IBKI. Voor deelname aan de praktijkexamens word je ingedeeld door de docenten. 

Kosten schooljaar 2023-2024*
Het cursusgeld voor deelname aan cursusjaar 2023-2024 bedraagt € 3.250,-*.

Daarboven wordt het examengeld via een onafhankelijk exameninstituut apart in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen voor de theorie per exameneenheid € 189,-* (excl. BTW) en € 318,60* (excl. BTW) voor de praktijk.

*Onder voorbehoud van wijzigingen

Vragen?
Voor inhoudelijke informatie en organisatorische vragen kun je terecht bij de cursusadministratie via cursus@dhta.nl. Wij streven ernaar je vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 030 630 35 55.

Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven voor een cursus via ons digitale formulier.

 

Op dit moment zijn er (nog) geen nieuwe data gepland. Je kunt je wel inschrijven, zodat je op de wachtlijst komt. Zodra er een nieuwe startdatum bekend is, wordt deze hier bekend gemaakt en zullen wij personen op de wachtlijst daarover informeren.