Missie & visie

De Dutch HealthTec Academy is één van de scholen van MBO Amersfoort

Waar staan we voor: onze missie

Wij bieden jonge mensen een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij. Bij ons vinden studenten een inspirerende en levendige werk- en leeromgeving, waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun maatschappelijke rol als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. Onze kleinschaligheid bevordert de betrokkenheid en verbondenheid bij studenten en medewerkers. Vanuit onze wortels in het interconfessionele onderwijs staan wij open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen. Wij hechten aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

Waar gaan wij voor: onze visie op leren en ontwikkelen

Studenten van MBO Amersfoort ontwikkelen zich tot waardevolle vakmensen. Met geloof in eigen kunnen zijn zij toegerust voor het leren en werken, voor nu en later. Dat helpt hen om steeds weer hun plek te vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

MBO Amersfoort draagt daar op de volgende wijze optimaal aan bij:
Tijdens hun ontwikkeling doorlopen studenten met elkaar passende leertrajecten. In eigentijdse, hybride leeromgevingen helpen gedreven professionals studenten om leren en werken op betekenisvolle wijze te verbinden.

De onderwijsbedrijven zijn daarvan kenmerkende voorbeelden. Studenten merken daarnaast dat ze worden gezien en uitgedaagd door excellente begeleiders. Zo krijgen ze het vertrouwen om de grenzen van hun kunnen op te zoeken.